XIX.OTEVŘENO – propozice

Propozice ve formátu pdf – Otevřeno_2014

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

mezikrajová kola:
  8. března 2014, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
  9. března 2014, Ostrava Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Ostrava
15. března 2014, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
13. dubna 2014 Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

celostátní kolo:
25. – 27. dubna 2014, Městské divadlo v Kolíně

 

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.
Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Moravskoslezského kraje, statutárních měst Hradce Králové, Jablonec nad Nisou, Ostravy, Plzně a Městského úřadu v Kolíně.

 

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

 

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Jablonec) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Další konkrétní vystoupení na celostátní přehlídku v Kolíně mohou doporučit programové rady celostátní přehlídky scénického tance, Tanec, tanec… v Jablonci n. N a celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, přičemž hlavní důraz bude kladen na divadelnost doporučené choreografie. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 3. 3. 2014 přihlášku poštou (e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Mezikrajové kolo Hradec Králové:
Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: sobota 8. března 2014
(+420 495 514 721, info@draktheatre.cz)         

Mezikrajové kolo Ostrava:
Místo konání: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava
Datum konání: neděle 9. března 2014
(Pavel Vitt, +420 734 850 976, pavel@cooltourova.cz)

 Mezikrajové kolo Plzeň:
Místo konání:Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
Datum konání: sobota 15. března 2014
(Bc. Olga Ženíšková 775 666 554, info@divadlodialog.cz)  

Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou:
Místo konání: Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Datum konání: 13. dubna 2014
(L. Rellichová +420 602 963 574, info@eurocentrumjablonec.cz)

Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2013:
Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: 25. – 27. dubna 2014
(Luboš Růžička,+420 321 720 520 ruzicka@divadlokolin.cz)

Předpokládaný program Celostátní přehlídky Otevřeno v Kolíně:
pátek 25. 4. 2014
•      workshop – Městské divadlo Kolín (Buto II. Makoto Inoue – Japonsko)
•      příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
•      zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•      rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•      večerní inspirativní představení

sobota 26. 4. 2014
•      workshop – Městské divadlo Kolín (Buto II. Makoto Inoue – Japonsko)
•      zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•      druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•      večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín

neděle 27. 4. 2014 – Kolín
•      rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•      dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

 

V. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH KOL
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

 

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO KOLA V KOLÍNĚ
Rozsah finančního plnění (hrazení ubytování) může pořadatel upravit podle aktuálního rozpočtu přehlídky. Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky, umožní přihlášeným účastníkům vstup na pracovní dílny, galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.

 

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.
Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.

VIII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

 

IX. INFORMACE
Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
ECPN Brno
Vodova 35
612 00 Brno
mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389
e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE
NIPOS-ARTAMA, Karel Tomas
P.O. Box 12 / Fügnerovo nám. 5
120 21 Praha
tel: 221 507 932
e-mail: tomas@nipos-mk.cz

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Na XIX. ročník jsou plánovány tři pohybové a jedna technická dílna (světla a zvuk). Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka.

Zpracoval Karel Tomas
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2013