14. OTEVŘENO KOLÍN 2009

Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla s mezinárodní účastí

24. – 26. dubna 2009

Městské divadlo Kolín

 

 

 

I. Vyhlášení přehlídky

Přehlídku vyhlašuje ECPN Brno (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS-ARTAMA (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). Spolupořadatelem je Městské divadlo Kolín. Přehlídka probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury, Středočeského krajského úřadu, Městského úřadu Kolín a pod záštitou České komise pro UNESCO.

II. Poslání přehlídky

Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy, pohybového divadla a dalších pohybových oborech. Přehlídka je jedinou pravidelnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech, trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

 

 

 

III. Organizace přehlídky

Datum konání: 24. – 26. dubna 2009

Místo konání: Městské divadlo Kolín, Smetanova 557, 280 00 Kolín

 

Předpokládaný program:

pátek 24. 4. 2009

  • workshop – program bude upřesněn – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
  • příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
  • zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
  • rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
  • večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

 

sobota 25. 4. 2009

  • zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
  • druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
  • večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín

 

neděle 26. 4. 2009

  • rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
  • dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

(Program může být krácen s ohledem na finanční podmínky.) 

 

 

IV. Podmínky účasti

Přehlídka je organizována v následujících kategoriích:

jednotlivci

dvojice nebo trojice

soubory

Přehlídka je určena především pro obor pantomima, pohybové divadlo a příbuzné obory. Zájemci o účast na přehlídce zašlou nejpozději do 20. 3. 2009 přesně vyplněnou přihlášku na adresu pořadatele. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data podle zaslaného formuláře, jmenný seznam všech herců včetně doprovodu, videozáznam přihlášeného vystoupení (kazeta VHS nebo DVD – pracovní nebo amatérský záznam bude vrácen poštou nebo na přehlídce). K přihlášce je třeba přiložit cca 15 řádek o souboru, 15 řádek o vystoupení + min. 1 ks foto (jako podklad k programové brožuře). Na základě přihlášek má pořadatel právo výběru a může požádat zájemce (v případě nedodání videozáznamu) o předvedení přihlášeného vystoupení ještě před přehlídkou. Potvrzení vaší přihlášky dostanete do 10. 4. 2009.

 

 

V. Úhrady nákladů

Pořadatel hradí ubytování a stravu, umožní přihlášeným účastníkům vstup na galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.

 

 

VI. Technické podmínky

Přehlídky se může zúčastnit každý jednotlivec, dvojice, trojice nebo skupina vždy pouze s jedním vystoupením ve vyhlášené kategorii.

 

Časové limity pro jednotlivá vystoupení:

jednotlivec             max. do 10 minut

dvojice a trojice      max. do 20 minut

soubor                  max. do 30 minut

Výjimku může na základě písemné žádosti udělit pořadatel.

Technické zkoušky souborů, dvojic, trojic a jednotlivců budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro všechny účastníky závazný. V divadle je k dispozici běžné divadelní osvětlení s možností naprogramování světelných změn, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně v přihlášce.

 

 

VII. LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskuzi o předvedených představeních. 

 

 

VIII. INFORMACE

Po uzávěrce přihlášek budou všem vybraným účastníkům včas zaslány podrobné informace. Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu: ECPN Brno, KDN, Vodova 35, 612 00 Brno, tel.: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz, nebo NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha, tel: 221 507 974, 604 433 485, e-mail: novotna@nipos-mk.cz.