XIV. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2009

Již od prvního ročníku si festival získal renomé nejen u našich orchestrů, ale i v celé Evropě. Od roku 1995 se na festivalu podílí i Sdružení dechových orchestrů ČR. Festival je zařazený mezi národní akce ministerstva kultury a z jeho pověření je pořadatelem Dům kultury města Ostravy. Snahou je obrátit pozornost hudbymilovné veřejnosti ke koncertní symfonické dechové hudbě.  Festival se koná jako bienále.

Během své existence se festival transformoval do jednoho z největších festivalů koncertní dechové hudby v České republice. Nejvýznamnějším aspektem je jeho obrovský mezinárodní rozsah a propagace české koncertní dechové tvorby. Za dobu konání festivalu se ho zúčastnilo přes 250 velkých dechových orchestrů z celé Evropy. Polovina všech účastníků byla z České republiky.

Součástí soutěže, která probíhá ve dvou výkonnostních kategoriích – vyšší a nejvyšší třídě, jsou hodnocená, půlhodinová koncertní vystoupení jednotlivých orchestrů. Pro každou kategorii je vypsaná povinná skladba a to vždy od českého autora. Soutěž hodnotí  mezinárodní porota složená z předních hudebních odborníků z oblasti koncertní dechové hudby. Na návrh poroty jsou udělovány ceny pro orchestry, cena pro nejlepšího dirigenta, cena pro nejlepší instrumentální výkon v soutěži, vyhlašují se vítězové jednotlivých kategorií a nejlepší orchestr mezinárodní soutěže – laureát festivalu. Součástí festivalu je i přijetí zástupců orchestrů a poroty primátorem města Ostravy.

Význam amatérského umění je obrovský. Více než 70 procent členů jednotlivých orchestrů jsou hudebníci do 26 let, pro které je hra v koncertních dechových orchestrech velmi důležitá. Pomáhá rozvíjet kulturní cítění mladého člověka, formuje jeho osobnost a umožňuje mu prostřednictvím hry na dechový nástroj komunikovat s celým světem. Pro mnoho orchestrů je účast na tomto festivalu první příležitostí ke konfrontaci úrovně orchestru s orchestry zahraničními a první zkušeností z velkoryse koncipované mezinárodní soutěže. Je velkou motivací k činnosti a případné ocenění na takovémto festivalu přispívá k dalšímu zvyšování kvality našich velkých dechových orchestrů.

V roce 2009 bude již XIV. ročník Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2009, který se koná pod záštitou CISM (Evropská organizace pro dechovou hudbu).  Jedním z cílů festivalu je prezentovat město Ostrava a Českou republiku jako významné kulturní a společenské centrum Evropské unie, jejímž plnohodnotným členem se Česká republika stala.