NIPOS > XIII. Národopisná slavnost v Kinského zahradě

XIII. Národopisná slavnost v Kinského zahradě

19. a 20. května 2012, Kinského zahrada 95, Praha 5 – Smíchov

Třináctý ročník Národopisné slavnosti v Kinského zahradě se uskuteční ve dnech 19. a 20. května 2012. Zahájení slavnosti proběhne v 15.00 hodin v hale Musaionu, kde se bezprostředně poté uskuteční komponovaná přehlídka lidových krojů inspirovaná tvorbou Josefa Mánesa, Karla Špillara a Joži Uprky nazvaná Oživlá paleta.  
Autorkou pořadu je paní Jiřina Langhammerová.

Program se dále přesune na terasu za Musaionem, kde v pořadu nazvaném Slavnosti léta (začátek v 17.00 hodin) vystoupí Národopisný soubor z Mrákova na Chodsku, Klas z Kralic na Hané a Vlčnovjan z Vlčnova na Uherskobrodsku.

V neděli 20. května program pokračuje pořadem Setkání v zahradě Kinských, který se odehraje od 14.30 hodin na terase za Musaionem a v tomto slavnostním koncertu vybraných folklorních skupin se představí zpěváci, tanečníci a známé muziky se sólisty souborů Klas, Mrákov, Vlčnovjan.

V roce 2012 bude program zaměřen na téma Obraz a tradice. Jeho základem, již proto, že se akce koná v rámci Národního muzea, bude připomínka zachovaných galerijních fondů významných českých malířů, kteří si jako první dali za úkol dokumentovat mizející svět českých rustikálních tradic. Zvolili jsme skutečné velikány tohoto oboru – Josef Mánes, Jaroslav Špillar, Joža Uprka. Každý ve svém regionu a svým malířským stylem podal obraz hlavních etnografických regionů dnešní České republiky – Mánes a Haná, Špillar a Chodsko, Uprka a Slovácko. Po uplynutí více než sta let chceme živou formou připomenout tradice zmíněných oblastí, kde díky mnohaleté folklorní práci posledních dvou generací zůstala tradice folkloru a zobrazených krojů živá.

Akci připravuje NIPOS-ARTAMA, Národní muzeum – Historické muzeum, Sdružení pro dětskou taneční tvořivost pod záštitou radního hlavního města Prahy pana ing. Václava Novotného.

Finančně akci podporuje Ministerstvo kultury a hlavní město Praha, partnerem je OSA.

Srdečně zveme širokou veřejnost na všechny programy XIII. Národopisné slavnosti!

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 935
fax: 221 507 955

Kontakt pro média:
MgA. Kateřina Černíčková
Taneční obor, ARTAMA
tel: 221 507 965
e-mail: cernickova@nipos-mk.cz