XIII. Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Pozvánka a program ve formátu pdf – pozvanka

Musaion – národopisná expozice Národního muzea
19. – 20. května 2012

Národopisná slavnost v Kinského zahradě je již tradiční kulturní projekt jarní Prahy s tematikou lidové tradice, folkloru a kulturních aktivit v oblasti lidové tvorby ve vzájemné souvztažnosti. Je každoročně pořádána ve spolupráci s předními institucemi, zaručujícími vysokou odbornou kvalitu programu, a to: Národní muzeum – Etnografické oddělení, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost. Akce se rovněž již tradičně odehrává v krásném prostředí Kinského zahrady v Praze 5 na Smíchově a Musaionu – Letohrádku Kinských, umístěném v této lokalitě, kde více než sto let působí Národopisné muzeum – expozice Etnografické sbírky Národního muzea. Program je nejen umělecky přitažlivý, ale díky odborné spolupráci zmíněných institucí a dlouhodobé přípravě předkládá návštěvníkům každoročně poněkud jiný, nově pojatý program, laděný regionálně nebo tematicky. Koná se obvykle ve dvou dnech, v sobotu a neděli po 15. květnu. Stejně tak tomu bude i v roce 2012.

V tomto roce bude program zaměřen na téma Obraz a tradice. Jeho základem, již proto, že se akce koná v rámci Národního muzea, bude připomínka zachovaných galerijních fondů významných českých malířů, kteří si jako první dali za úkol dokumentovat mizející svět českých rustikálních tradic. Zvolili jsme skutečné velikány tohoto oboru – Josef Mánes, Jaroslav Špillar, Joža Uprka. Každý ve svém regionu a svým malířským stylem podal obraz hlavních etnografických regionů dnešní České republiky – Mánes a Haná, Špillar a Chodsko, Uprka a Slovácko. Po uplynutí více než sta let chceme živou formou připomenout tradice zmíněných oblastí, kde díky mnohaleté folklorní práci posledních dvou generací zůstala tradice folkloru a zobrazených krojů živá.

Projekt je pojat v několika okruzích. Prvním je Galerie. V Musaionu, jako instituci Národního muzea, je ideální prostor v malém výstavním salonku k prezentaci vybraných originálů zmíněných umělců, a zároveň garance kvalitní expozice děl a jejich ochrany. Předpokládáme zapůjčení cca šesti originálů z českých galerií a k nim dalších 10–15 reprodukcí slavných děl typu: Josef Mánes – Veruna Čudová, Jaroslav Špillar – Chodská svatba, Joža Uprka – Jízda králů a další díla.

Druhým okruhem je Přehlídka. Jak již patří ke zvyklosti zmíněné Slavnosti, její zahájení v sobotu odpoledne se koná v reprezentační hale Musaionu, kde na úvod probíhá odborný tematický pořad. V roce 2012 míníme tento vstupní program zaměřit na konfrontaci vystavených malířských děl a živé prezentace krojů v pohybově pojatých scénách, rámcově ilustrujících daná témata.

Třetím okruhem je Zahradní slavnost. Jako každoročně se bude konat v zahradě Kinských za Letohrádkem na venkovním pódiu, kde se představí v komponovaných programových blocích, v sobotu večer a v průběhu neděle, zmíněné soubory a jejich regionální folklorní program.

Vedle toho, v souvislosti s tematikou, bude v dílnách Musaionu předváděna tradiční lidová tvorbu, související s tématy, které předvedou lidé z terénu.

Účinkují: Národopisný soubor z Mrákova na Chodsku, Klas z Kralic na Hané a Vlčnovjan z Vlčnova na Uherskobrodsku
Kontakt: MgA. Kateřina Černíčková, tel: 221 507 965, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz


pozvanka_www2