XII. Národopisná slavnost v Kinského zahradě

21. – 22. kvetna 2011 / Musaion

S L E Z S K O

V roce 2011 se organizátoři Národopisné slavnosti v Kinského zahradě vracejí po krátkém folkovém extempore opět k tradiční folklorní scéně. Významným folkloristickým tématem tohoto festivalu posledního období je mapování příhraničních oblastí České republiky. V roce 2009 to byla jihozápadní oblast Pošumaví a sousedů na rakouské a bavorské straně. V roce 2011 se projekt obrací do oblasti severovýchodní, kde dominantní oblastí s nezaměnitelným koloritem je Slezsko. Projekt míní tento region přiblížit jak z pohledu domácí kultury, tak jako jistý národopisný svorník tří sousedících slovanských národů – českého, slovenského a polského.

V rámci tradičního regionu České republiky Slezsko představíme jako vykrystalizované, a z hlediska historie i folklorního odkazu, významné území. Zároveň však jako oblast nosnou pro odkazy hospodářsko-společenské, spjaté s jeho geografickou polohu v Jeseníkách, západní výspě evropského horstva Karpat. Druhý pohled bude mapovat prolínající se kultury tří jmenovaných sousedících národů, z nichž zdejší tradice vychází a je jimi formována do svébytného celku. Tmelícím elementem zde je hlavně vlastní prostředí – hor, hornictví, obchodu a jevů tradičního života z těchto fenoménů odvozených.

Pro realizaci záměru jsme vybrali přední folklorní soubory z oblasti Slezska, většinou z České republiky, v menší míře ze sousedních zemí s důrazem na původní podání jak v múzické sféře, tak z pohledu výtvarného – tj. ve výběru muziky v začlenění tradičních hudebních nástrojů, v účasti předních lidových zpěváků s výběrem písní z přírody a v neposlední řadě v sestavě originálního krojového vybavení. Jak je známo, v oblasti Slezska, a to ve všech jeho podoblastech – Těšínska, Ostravska, Opavska i přilehlých regionech sousedících zemí, je pro tento záměr značný výběr kvalitních skupin a interpretů.

Národopisná slavnost v Kinského zahradě je časově zařazena do tradičního termínu, a to o sobotě a neděli po 15. květnu 2011. Program tradičně zahájíme odborným pořadem v Musaionu, tentokrát zaměřeným na neopominutelnou složku tradiční kultury Slezska, lidový oděv, v komponovaném celku přehlídky unikátních krojových celků, hudby a mluveného slova. Další programy v sobotu a neděli se budou konat v naznačeném odborném a scénickém zpracování na pódiu za Musaionem v zahradě Kinských. Jako novinka přibylo v programu sobotní nokturno, noční hudební pořad, konaný na vrcholu Kinského zahrady v sousedství Musaionu u karpatského kostelíka sv. Michala, kde je vhodná plocha pro scénu. V tomto vtahujícím, stylovém a přírodním prostředí budou uvedeny tradiční formy lidové muziky a zpěvu Slezska s akcentem na hudební odkaz západních Karpat.

Odborně i organizačně program připravují Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA, Národní muzeum, Historické muzeum, Národopisné oddělení, a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, za finanční podpory Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy.

Pozvánka ve formátu pdf – pozvánka