XI. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Musaion – Národopisná expozice Národního muzea, Kinského zahrada, Praha 5
15. – 16. května 2010

Po celé období, kdy je Národopisná slavnost v Kinského zahradě pořádána, se zde uplatnila již poměrně dlouhá řada témat. Jejich společným jmenovatelem byla především snaha přiblížit tradiční lidovou kulturu a její prvky dnešním návštěvníkům v podobě, která se od běžných způsobů prezentace odlišuje ať již volbou neotřelých námětů či jejich citlivým zasazením do prostor letohrádku a přilehlých zahrad.

V letošním roce Národopisná slavnost svým jedenáctým ročníkem otevírá druhý časový cyklus, kdy tradici slavnosti míníme obohatit o nové impulsy a téma tradiční lidové kultury představit v širších kulturních souvislostech. Rádi bychom ukázali, že přístup k tradičnímu folklornímu materiálu nemusí nutně znamenat jen rekonstrukci původního podání. Již samotná volba motivu může svým způsobem vypovídat o současnosti nebo představit nadčasové téma. V této souvislosti nás především zajímá co současní tvůrci z lidové tradice přijali, jak je inspirovala a jak vybrané motivy dále přetvářejí. V konfrontaci tvůrčích přístupů, přesahujících do různých uměleckých oblastí, nás zajímá více než odlišnost těchto zdánlivě vzdálených  světů, jejich vzájemné souvislosti a společně sdílené hodnoty.

V rámci dvoudenního programu slavnosti se představí cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, Traxleři, Daniel Skála a folklorní soubory Hlubina z Ostravy, taneční skupina Vycpálkovci s muzikou Rozmarýnek, Kohoutek z Chrudimi a Rosénka z Prahy.

Pozvánka ve formátu pdf pozvanka_web

pozvanka_web1