X. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

23. – 24. května 2009, Musaion


Letošní Národopisná slavnost v Kinského zahradě, akce, která se v názvu drží tradičního označení oborových témat, je v pořadí desátá, tedy završující dosavadní cyklus. Bude proto pojata s mimořádným odborným akcentem. Ve spolupráci s Národopisným oddělením HMNM a Musaionem je připravován odborný program, který vedle klasické domácí folklorní scény zohledňuje také evropskou sounáležitost českého folkloru. Vybrali jsme pro to mimořádně vhodnou oblast – Pošumaví.
Účinkovat budou Prácheňský soubor ze Strakonic, Národopisný soubor z Postřekova, Pošumavská dudácká muzika a zahraniční hosté.
Pořádá: Národní muzeum – Historické muzeum, NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma
Kontakt: NIPOS-ARTAMA Praha, Kateřina Černíčková