workshop OBCE, KULTURA A MEZIGENERAČNÍ DIALOG

OBCE, KULTURA A MEZIGENERAČNÍ DIALOG

workshop k výzkumnému projektu

Jak lze podporovat mezigenerační dialog prostřednictvím kultury? Jak může kultura na­pomáhat začlenění seniorů do společnosti? Jak fungují mechanismy mezigeneračního kul­turního sdílení na lokální a regionální úrovni? Jaké nástroje na jejich podporu mohou využívat města a obce? Jak se tyto nástroje liší podle velikosti obce? A jak se v tom liší jednotlivé regiony Česka podle svého potenciálu a rizik?

Těmito otázkami se zabývá výzkumný projekt „Podpora mezigeneračního dialogu a kul­turní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a re­gionální úrovni.“ Jeho realizátoři — Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK představí v rámci odpoledního workshopu aktuální výsledky svého výzkumu. Workshop je určen zejména zástupcům veřejné správy / samosprávy, kulturním organizátorům, odborné veřejnosti a tvůrcům regionálních a národních politik.

Přijďte se seznámit s dosavadními výsledky výzkumu, popř. se zapojit do diskuse a přispět tak k jeho dalším výsledkům.


Účast je bezplatná.

Program ke stažení: program workshop

Datum konání: čtvrtek 26. září 2019

Místo: Praha, Celetná 20 (FF UK, 3. patro, místnost 138)

Registrace: http://bit.ly/2lMa83Q

V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Robert Bargel, E: bargel@nipos.cz, T: 221507941