NIPOS > Wolkrův Prostějov

Wolkrův Prostějov

Od 14. do 18. června 2016 se v Prostějově koná celostátní přehlídka nejinspirativnějších sólových vystoupení a inscenací v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov. Letošní padesátý devátý ročník přehlídky nabídne účastníkům a publiku tematicky i žánrově pestrý program. Vystoupí více než 80 sólových recitátorů a budeme mít možnost zhlédnout 9 inscenací divadla poezie vycházejících z literárních děl českých i zahraničních autorů.

„Přehlídka sólových recitátorů, recitačních souborů a inscenací divadel poezie je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci a výměně názorů a zkušeností,“ přiblížila smysl přehlídky Ivana Lubinová z pořadatelské organizace NIPOS. Zahájení Wolkrova Prostějova proběhne v úterý 14. 6. v 18 hodin u sochy Jiřího Wolkra, kde bude z rukou primátorky města předán účastníkům Wolkrova Prostějova klíč od městských bran. Na formální zahájení naváže první festivalové představení. Součástí festivalu bude i neformální večerní program, ve kterém vystoupí kapely I Vši, Minimartef a Loudky. Páteční inspirativní představení letos obstará Divadlo v Rytířské s hrou Druhá smrt Johanky z Arku. Na závěrečném večeru v sobotu 18. 6. vystoupí ocenění sóloví recitátoři a budou předány ceny festivalu. Podrobné informace o programu najdete na www.klubduha.cz/wp.

I letos jsou pro všechny zájemce od 15 let otevřeny vzdělávací semináře – Hlas v prostoru, prostor v hlase (vede Pavla Sovová), Překlad poezie aneb Uťatá hlava básníkova (Stanislav Rubáš), Storytelling aneb Vybásni si příběh (Dominika Šindelková) a Herec nejen v divadle poezie (Hana Franková).

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury přehlídku pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov, Magistrátem města Prostějova – odborem školství, kultury a sportu, oddělením DUHA – kulturním klubem U hradeb, Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou Prostějov, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové. Přehlídka probíhá za finanční podpory města Prostějova a Olomouckého kraje.

Kontakt pro média:

Mgr. Ivana Lubinová, obor umělecký přednes a divadlo poezie, tel: 221 507 970, 776 873 984, e-mail: ilubinova@nipos-mk.cz

Mgr. Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: hancilova@nipos-mk.cz