Vzdělávací programy pro zahraniční odborníky z kulturní oblasti

Pracujete v kultuře a zastáváte vedoucí funkci? Jste frankofonní a hodnotíte kladně francouzský kulturní model? Přáli byste si rozšířit vaše kompetence a seznámit se s francouzskými kulturními institucemi, jejich způsoby řízení a jejich představiteli ? Pak jsou tyto studijní a pobytové programy určeny právě pro vás.


PROGRAM « COURANTS 2012 »


Termín odevzdání přihlášek na Francouzský institut v Praze:  pondělí 23. dubna 2012

Termín stáží: středa 21. listopadu – čtvrtek 6. prosince 2012

Termín individualizovaných stáží: čtvrtek 22. listopadu – středa 5. prosince 2012Program Courants je určen zahraničním frankofonním pracovníkům kultury zastávajícím vedoucí funkce v soukromých či státních organizacích a majicim dostatečně dlouhou profesionální zkušenost (nejméně pětiletou).

Program Courants du Monde probíhá nejprve formou společného programu pro všechny účastníky, kteří pak pokračují v programu jednotlivých stáží nebo v programu Kultura ve Francii.


  Stáže

Tyto vzdělávací programy probíhají formou skupinových kurzů na teoretické i praktické úrovni. Jejich cílem je představit koncepční a analytické nástroje potřebné pro řízení projektů. A za podpory  renomovaných odborníků napomáhat k výměně znalostí a odborných expertíz.

Jeho součástí jsou:

 • kurzy a výměny informací s odborníky z kulturního a univerzitního prostředí
 • setkání s různými kulturními partnery a institucemi
 • návštěvy a prohlídky kulturních zařízení
 • kulaté stoly a semináře
 • pro vybrané stáže prezentace kulturní politiky zastoupených zemí a projektů stážistů

Stáže v rámci programu Courants du monde 2012 se budou letos zabývat následujícími tématy:

« Kulturní politika a její administrativa »

« Financování a ekonomika kultury »

« Elektronické multimediální dokumenty v knihovnách »


  Program Kultura ve Francii

Program „Kultura ve Francii“ probíhá formou individuálních tematických setkání a návštěv ve veřejných či soukromých kulturních zařízeních, v Paříži a v regionech. Jeho cílem je představit metody řízení a organizace kultury ve Francii v následujících oblastech: výtvarné umění, muzea, kulturní akci: divadlo, cirkus, hudbu, tanec, archivy, knihovny, knihy a nakladatelství, kino, architekturu, urbanismus a kulturní památky.

V závislosti na profilu a profesionálním projektu se účastníci setkají s institucionálními partnery, s vedoucími pracovníky i profesionály kulturních zařízení a asociací, s partnery ze soukromé sféry, s umělci, představiteli festivalů, kulturních akcí a multidisciplinárních prostředí.

V některých případech mohou setkání a návštěvy probíhat v malých skupinách. Společná setkání tak účastníkům poskytnou interaktivní poznávání různých mist, nejrůznějších problematik, kulturních zařízení a umožní vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků.

Účastníci tohoto programu mají v rámci svého profesionálního růstu možnost:

 • porovnat své zkušenosti a dovednosti
 • rozšířit své kompetence
 • vytvořit možnosti výměny s francouzskými kulturními partnery
 • přispět k rozvoji mezinárodní síťe profesionálů


Přílohy

Přihláška (ve formátu DOC)

Politique de la culture (PDF)

Financement et economie de la culture (PDF)

Ressources électroniques en bibliothèques (PDF)