Vzdělávací programy pro zahraniční odborníky z kulturní oblasti

Pracujete v kultuře a zastáváte vedoucí funkci? Jste frankofonní a hodnotíte kladně francouzský kulturní model? Přáli byste si rozšířit vaše kompetence a seznámit se s francouzskými kulturními institucemi, jejich způsoby řízení a jejich představiteli ? Pak jsou tyto studijní a pobytové programy určeny právě pro vás.


PROGRAM « COURANTS 2012 »


Termín odevzdání přihlášek na Francouzský institut v Praze:  pondělí 23. dubna 2012

Termín stáží: středa 21. listopadu – čtvrtek 6. prosince 2012

Termín individualizovaných stáží: čtvrtek 22. listopadu – středa 5. prosince 2012Program Courants je určen zahraničním frankofonním pracovníkům kultury zastávajícím vedoucí funkce v soukromých či státních organizacích a majicim dostatečně dlouhou profesionální zkušenost (nejméně pětiletou).

Program Courants du Monde probíhá nejprve formou společného programu pro všechny účastníky, kteří pak pokračují v programu jednotlivých stáží nebo v programu Kultura ve Francii.


  Stáže

Tyto vzdělávací programy probíhají formou skupinových kurzů na teoretické i praktické úrovni. Jejich cílem je představit koncepční a analytické nástroje potřebné pro řízení projektů. A za podpory  renomovaných odborníků napomáhat k výměně znalostí a odborných expertíz.

Jeho součástí jsou:

 • kurzy a výměny informací s odborníky z kulturního a univerzitního prostředí
 • setkání s různými kulturními partnery a institucemi
 • návštěvy a prohlídky kulturních zařízení
 • kulaté stoly a semináře
 • pro vybrané stáže prezentace kulturní politiky zastoupených zemí a projektů stážistů

Stáže v rámci programu Courants du monde 2012 se budou letos zabývat následujícími tématy:

« Kulturní politika a její administrativa »

« Financování a ekonomika kultury »

« Elektronické multimediální dokumenty v knihovnách »


  Program Kultura ve Francii

Program „Kultura ve Francii“ probíhá formou individuálních tematických setkání a návštěv ve veřejných či soukromých kulturních zařízeních, v Paříži a v regionech. Jeho cílem je představit metody řízení a organizace kultury ve Francii v následujících oblastech: výtvarné umění, muzea, kulturní akci: divadlo, cirkus, hudbu, tanec, archivy, knihovny, knihy a nakladatelství, kino, architekturu, urbanismus a kulturní památky.

V závislosti na profilu a profesionálním projektu se účastníci setkají s institucionálními partnery, s vedoucími pracovníky i profesionály kulturních zařízení a asociací, s partnery ze soukromé sféry, s umělci, představiteli festivalů, kulturních akcí a multidisciplinárních prostředí.

V některých případech mohou setkání a návštěvy probíhat v malých skupinách. Společná setkání tak účastníkům poskytnou interaktivní poznávání různých mist, nejrůznějších problematik, kulturních zařízení a umožní vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků.

Účastníci tohoto programu mají v rámci svého profesionálního růstu možnost:

 • porovnat své zkušenosti a dovednosti
 • rozšířit své kompetence
 • vytvořit možnosti výměny s francouzskými kulturními partnery
 • přispět k rozvoji mezinárodní síťe profesionálů


Přílohy

Přihláška (ve formátu DOC)

Politique de la culture (PDF)

Financement et economie de la culture (PDF)

Ressources électroniques en bibliothèques (PDF)

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.