VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009/2010 – I

Vzdělávání jsou akreditována MŠMT pod č.j.: 19 533/2008-25-413 v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou odborně garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Absolventu přísluší osvědčení MŠMT. Toto osvědčení je dokladem o zvyšování odborné kvalifikace pedagoga, ale nenahrazuje jakoukoliv formu pedagogického vzdělání.

Taneční výchova 4 – současné pohybové trendy scénického tance
září 2009 – červen 2010, Ústí nad Orlicí (kurz obsazen)
Celoroční vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci se ZUŠ v Ústí nad Orlicí a na-vazuje na předcházející ročník.
Lektor: Zuna Kozánková (SR), tanečnice, pedagožka, choreografka, lektorka shiatsu.

Taneční výchova 5 – tělo v pohybu – specializační kurz
listopad 2009 – březen 2010, Český Krumlov (kurz obsazen)
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl
Jednosemestrální vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci se ZUŠ v Českém Krumlově. Hlavním cílem semináře je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se stalo zdrojem sdělení.
Lektor: Jiří Lössl, externí pedagog DAMU a HAMU Praha.

Taneční výchova 2 – specializační kurz – Jak přivést dítě k vlastní tvorbě
leden – červen 2010, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jednosemestrální vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci s Tanečním studiem Magdaléna v prostorách tanečního sálu a to vždy jednou v měsíci v sobotu v ča- sové dotaci 8 vyučovacích hodin.
Téma: jak přivést dítě k vlastní tvorbě.
Lektor: Bohumíra Eliášová (choreografka, pedagožka), Lenka Švandová (pedagožka), Edgar Mojdl (hudebník), Blanka Kadlecová (výtvarnice), Ludmila Rellichová (pedagožka).
Kontakt: Ludmila Rellichová, Liščí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz

Taneční výchova 5 – tělo v pohybu – specializační kurz
březen – květen 2010, Ostrava
Jednosemestrální vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci s Lidovou konzervatoří Ostrava v prostorách tanečního sálu, a to vždy jednou v měsíci o prodlouženém víkendu v časové dotaci 20 vyučovacích hodin na víkend v období březen – květen 2010.
Téma: dotek – pohyb – dech. Hlavním cílem semináře je společné hledání, setkávání, nalézání, opouštění, vnímání, cítění, vědomí a uvědomění si, jak se dech těla dotýká, jak tělem hýbe a jak dýchá pohyb v tanci.
Lektor: MUDr. Jiří Mařádek, lékař s atestací lékařské rehabilitace a Jiří Lössl, taneční pedagog.
Kontakt: Kateřina Macečková, Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava,
telefon: 596 626 763, mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz


Vzdělávací program jiné instituce

ZUŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
leden – červen 2010
Klasická taneční technika pro výuku současných tanečních technik na Základních uměleckých školách a význam korepetice a spolupráce na úrovni korepetitor – taneční pedagog, Klášterec nad Ohří
Jednosemestrální vzdělávací cyklus sedmi celodenních intenzivních seminářů se dvěma dílnami je realizován ZUŠ Klášterec nad Ohří v prostorách tanečního sálu. Dvě základní témata jsou dále členěna: podrobné zkoumání v rámci základů klasické taneční techniky a současné taneční techniky – funkcionální anatomie těla, poznáním práce vlastního těla – rozložení a využití váhy těla v čase a prostoru v koexistujícím vztahu s esteticko-hudebními a zvukovými prvky – základy partneringu a kompoziční principy a dovednosti v souznění se sebou samým a s ostatními; zlepšení komunikace v rámci tanečně-hudebních zkušeností a mezilidských vztahů – kinetika a statika v hudbě a tanci – pohyb vertikál a horizontál v hudbě a tanci – kontrast jako základní stavební element.
Lektor: Veronika Rinowski (pedagožka), Pavol Rinowski (hudebník).
Kontakt: Zora Breczková, ZUŠ Klášterec nad Ohří, Komenského 677, 431 50 Klášterec nad Ohří, mobil: 737 731 525, e-mail: zusklasterec@kabel1.cz, www.zusklasterec.cz