Vzdělávací programy 2010/2011

Vzdělávání jsou akreditována MŠMT pod č.j.: 19 533/2008-25-413 v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou odborně garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Jsou celoroční nebo jednosemestrální, víkendová, jedenkrát v měsíci. Absolvent skládá závěrečné zkoušky, za které mu po úspěšném složení přísluší OSVĚDČENÍ.

Současné pohybové trendy scénického tance, Praha
Celoroční vzdělávací cyklus je realizován v prostorách tanečního sálu DDM Pod Ju-liskou, Praha a to vždy jednou v měsíci o víkendu v časové dotaci 13 vyučovacích hodin na víkend. Bude obsahovat čtyři základní okruhy: současná technika, kontaktní improvizace, tanec s partnerem, kompoziční práce.
Lektor: Zuna Kozánková (SR), tanečnice, pedagožka, choreografka, lektorka shiatsu.
Termín: září 2010 – červen 2011
Kontakt: Karolína Kalinová, e-mail: hejkalka@email.cz

Tělo jako nástroj, Sezimovo Ústí
Jednosemestrální vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Sezimově Ústí v prostorách tanečního sálu a to vždy jednou v měsíci o víkendu v časové dotaci 16 vyučovacích hodin na víkend v období listopad 2010 – březen 2011. Hlavním cílem semináře je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení. Vědomě jej užívat a rozvíjet. Cyklus je rozčleněn do pěti základních okruhů, které budou vyučujícími systematicky rozvíjeny: anatomie v pohybu, práce s vnitřním prostorem lidského těla, práce s intimním prostorem lidského těla, práce s vnějším prostorem, kompozice.
Lektoři: Anna Caunerová, externí pedagog JAMU Brno, Jiří Lössl, externí pedagog DAMU a HAMU Praha.
Termín: listopad 2010 – březen 2011
Kontakt: Lenka Kříhová, mobil: 728 958 869, e-mail: lenka.krihova@seznam.cz

Lektor taneční výchovy – zdravá taneční výchova pro děti, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Celoroční vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci s Tanečním studiem Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou v prostorách tanečního sálu a to vždy jednou v měsíci v sobotu v časové dotaci 8 vyučovacích hodin.
Lektoři: Michal Záhora (tanečník, pedagog, choreograf, ředitel DC konzervatoře; Anna Caunerová a Jiří Lössl).
Termín: listopad 2010 – listopad 2011
Kontakt: Ludmila Rellichová, Liščí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz

Informace o zveřejněných aktivitách na uvedených kontaktech, nebo NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.scenicky-tanec.cz.