VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009/2010 – II

Vzdělávání jsou akreditována MŠMT pod č.j.: 19 533/2008-25-413 v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou odborně garantována NIPOS-ARTAMA Praha. Jsou celoroční nebo jednosemestrální, víkendová, jedenkrát v měsíci. Absolvent skládá závěrečné zkoušky, za které mu po úspěšném složení přísluší OSVĚDČENÍ.

1. Současné pohybové trendy scénického tance, Ústí nad Orlicí
Celoroční vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci se Základní uměleckou školou Ústí nad Orlicí v prostorách tanečního sálu, a to vždy jednou v měsíci o víkendu v časové dotaci 16 vyučovacích hodin na víkend. Navazuje na předcházející ročník, který se věnoval čtyřem základním okruhům: současná technika, kontaktní improvizace, tanec s partnerem, kompoziční práce.
Lektor: Zuna Kozánková (SR), tanečnice, pedagožka, choreografka, lektorka shiatsu.
Termín: září 2009 – červen 2010
Kontakt: Zlatuše Bartošová, Staré Oldřichovice 23, 562 01 Ústí nad Orlicí,
mobil: 737 816 547, e-mail: zlatusebartosova@seznam.cz

2. Tělo jako nástroj, Český Krumlov
Jednosemestrální vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Českém Krumlově v prostorách tanečního sálu, a to vždy jednou v měsíci o víkendu v časové dotaci 16 vyučovacích hodin na víkend. Hlavním cílem semináře je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení. Vědomě jej užívat a rozvíjet. Cyklus je rozčleněn do pěti základních okruhů, které budou vyučujícími systematicky rozvíjeny: anatomie v pohybu, práce s vnitřním prostorem lidského těla, práce s intimním prostorem lidského těla, práce s vnějším prostorem, kompozice.
Lektor: Jiří Lössl, externí pedagog DAMU a HAMU Praha.
Termín: listopad 2009 – březen 2010
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl

3. Lektor taneční výchovy pro děti, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jednosemestrální vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci s Tanečním studiem Magdaléna Rychnov v prostorách tanečního sálu, a to vždy jednou v měsíci v sobotu v časové dotaci 8 vyučovacích hodin. Téma: Jak přivést dítě k vlastní tvorbě.
Lektor: Bohumíra Eliášová (choreografka, pedagožka), Lenka Švandová (pedagožka), Edgar Mojdl (hudebník), Blanka Kadlecová (výtvarnice), Ludmila Rellichová (pedagožka).
Termín: leden – červen 2010
Kontakt: Ludmila Rellichová, Liščí jámy 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, mobil: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz

4. Tělo jako nástroj, Ostrava
Jednosemestrální vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci s Lidovou konzervatoří Ostrava v prostorách tanečního sálu, a to vždy jednou v měsíci o prodlouženém víkendu v časové dotaci 20 vyučovacích hodin. Téma: Dotek – pohyb – dech. Hlavním cílem semináře je společné hledání, setkávání, nalézání, opouštění, vnímání, cítění, vědomí a uvědomění si, jak se dech těla dotýká, jak tělem hýbe a jak dýchá pohyb v tanci.
Lektor: MUDr. Jiří Mařádek, lékař s atestací lékařské rehabilitace, a Jiří Lössl, tan. pedagog.
Termín: březen – květen 2010
Kontakt: Kateřina Macečková, Karla Tomana 3, 709 00 Ostrava, telefon: 596 626 763, mobil: 728 103 742, e-mail: k.maceckova@atlas.cz