Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2017

Jiráskův Hronov je festival amatérského divadla koncipovaný jako mezidruhová přehlídka s mezinárodní účastí. Proběhne v termínu 4. – 12. srpna 2017.

Pokud máte zájem o to, aby se Vaše inscenace stala součástí volného programu Jiráskova Hronova, stačí se přihlásit k účasti prostřednictvím tohoto formuláře: ZDE

Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2017 a výběr inscenací provede dramaturgická rada festivalu.

Na místě Vám můžeme nabídnout tři venkovní scény od velké scény v Parku Aloise Jiráska až po komorní hrací prostor ve stanu na náměstí Čs. armády a další hrací prostory od Jiráskova divadla s kapacitou 400 míst se standardním technickým vybavením až po komorní scény dle Vašich technických požadavků.

Součástí účasti ve volném programu Jiráskova Hronova je propagace Vaší inscenace v programu festivalu. Náklady na produkci si hradí soubory samostatně.

Bližší informace poskytne programová ředitelka JH Simona Bezoušková na tel.: +420 775 508 654 nebo e-mailu: bezouskova@nipos-mk.cz.