Výzva k podání nabídky – výroba publikace Malované opony divadel českých zemí a etue

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu zadává výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, na výrobu publikace Malované opony divadel českých zemí (publikace včetně etue). Technické parametry a další potřebné informace naleznete v přílohách níže:

Výzva k podání nabídky (dokument PDF)

Přílohy:

Příloha č.1 Čestné prohlášení (dokument DOC)
Příloha č.2 Smlouva o dílo – návrh (dokument DOC)
Příloha č.3 Forma nabídky (dokument XLS)

Aktualizace 2.7.2010: Výběrové řízení bylo ukončeno. Výsledek zde.