Výtvarný seminář – GRAFIKA 2009

18. – 19. dubna 2009 se konal  v Centru tvořivé dramatiky v Praze 6 SEMINÁŘ  GRAFIKY, který vedl lektor docent Ivan Špirk, akademický malíř. V teoretické i praktické části se 30 účastnic seznámilo s progresivními a zároveň nenáročnými grafickými technikami, vhodnými pro školní praxi. Přesvědčily se, že kvalitní grafika může vzniknout i ve velmi skromných materiálních podmínkách. Samy si vyzkoušely rytí do křídového papíru a zatírání barvy, frotáž rudkou i ofsetovou barvou z vrstveného papíru a společnou koláž. Neděle byla věnována linorytu a ručnímu tisku.

O seminář byl mimořádný zájem. Omlouváme se proto všem zájemcům, které jsme tentokrát nemohli zařadit. V příštím kalendářním roce plánujeme s doc. Špirkem pokračování.