Výtvarné semináře 2016

OSOBNOSTI: ŠKOLA VIDĚNÍ S VLADIMÍREM KOKOLIOU
7.–8. května 2016, Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika II, budova Moderní galerie, U starého výstaviště 188, Praha 7

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze.
Seminář je bohužel již obsazen.

 

LES – LETNÍ ŠKOLA NA PRAŽSKÉ KATEDŘE VÝTVARNÉ VÝCHOVY
11.–15. července 2016, PedF UK, katedra výtvarné výchovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) a s katedrou výtvarné výchovy PedF UK.

Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy bude na pět červencových dní dějištěm letní školy, ve které účastníci z řad pedagogů všech typů škol, školských a zájmových zařízení pod odborným vedením výtvarných pedagogů, aktivních umělců, zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění a získají tak inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY:

11. července, 12.00–18.00
V úvodní dílně budou účastníci teoreticky i prakticky zasvěceni do aktuálních témat. 

12.–14. července, 9.00–18.00
Účastníci se rozdělí na tři skupiny. Každá skupina postupně během tří dnů projde společnými tématy v ateliéru kresby a malby, ateliéru grafiky, dalších 2D technik a ateliéru prostorové tvorby a multimédií.

15. července, 10.00–16.00
Závěrečný evaluační seminář bude probíhat v inspirativním prostředí pražské galerie (např. NG, MeetFactory, DOX apod.). Obsah bude koncepčně shrnovat témata tvůrčích dílen a úvodního semináře.

Předpokládaná cena: 3000 Kč (bez ubytování)
Minimální počet účastníků pro uskutečnění letní školy je 18 osob.
Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Závazné přihlášky do konce května 2016.
Přihlášky posílejte na: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.

Závazné přihlášky na výtvarné semináře ve formátu doc.

Doporučené ubytování: Katolický domov studujících (sestry dominikánky), Černá 14, 110 00 Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, 118 00 Praha 1; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2 – Vinohrady apod.

 

15. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE:
ATAKUJÍCÍ OBRAZY
10.–30. října 2016, Kovárna VIVA a.s., Zlín

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci
s Kovárnou VIVA a.s., NÚV, NIDV, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

Přehlídka reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení.
Vyzýváme výtvarné pedagogy, galerijní animátory a lektory všech typů škol
a mimoškolních zařízení pracujících s dětmi a mládeží do 19 let, aby se zúčastnili se svými projekty na téma Atakující obrazy!
Výtvarné projekty zasílejte od pátku 24. června do pondělí 11. července 2016 na adresu:
Petra Kušková, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 74. Budova, 760 01 Zlín
s označením 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže,
jméno autora projektu a název projektu.
Přihlášku vložte do zásilky a její duplikát pošlete elektronicky:
randakova@nipos-mk.cz , tel.: 778 702 496.

Propozice a přihláška projektů na přehlídku je umístěna na www.vytvarneprehlidky.cz. Přihlášku je nutné stáhnout, uložit, vyplnit a uložit pod vaším jménem.

 

Rozborový seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
14.–16. října 2016, Kovárna VIVA a.s. Zlín, slavnostní vernisáž: 15. října 2016

Rozborový seminář je zaměřen na představení výtvarných projektů zúčastněných škol. Vzdělávací program poskytne účastníkům možnost si uvědomit a samostatně dospět k tomu, že výtvarná výchova významně přispívá k porozumění soudobé obrazové komunikaci a k zamýšlení se nad možnostmi učitele i žáka, jak se do těchto systémů uvědoměle zapojit a zachovat si při tom svobodu a individualitu.
Důležitým cílem je konfrontace názorů a výměna zkušeností výtvarných pedagogů  se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi v dialogu s výtvarnými umělci a kurátory.
Účast na semináři není podmínkou účasti na přehlídce

Významnou součástí semináře bude pokračování komentované prohlídky zlínské architektury a prohlídka stálých či sezónních expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie VU ve Zlíně.

Předpokládaná cena: 1000,- Kč (bez ubytování), o možnosti ubytování v Domově mládeže jednáme

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Závazné přihlášky: do konce června 2015
Přihlášky posílejte: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.