Výtvarná soutěž – Namalujme písničku

Soubor ve formátu pdf – VS zvaci dopis 2010

„XV. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2011“
„XV. International Folklore Festival CIOFF Plzeň 2011“

Organizační a programový výbor XV. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň 2011 vyhlašuje pro rok 2011 výtvarnou soutěž:

LIDOVÉ TRADICE OČIMA DĚTÍ- NAMALUJME PÍSNIČKU

Výtvarná soutěž je pořádána v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň jako doprovodný program pro děti z mateřských, základních a uměleckých škol. Cílem soutěže je podnítit zájem dětí o tradiční lidovou tvorbu a dát prostor k výtvarnému vyjádření dětského pohledu na nositele folkloru a českých lidových tradic v dnešní době.

Soutěže se mohou zúčastnit děti, které libovolnou (možno i netradiční) výtvarnou technikou ztvární lidovou písničku (tj. jednu nebo více postav v krojích – muzikanty, tanečníky, zpívající děti apod.).


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

1. Mateřské školy

2. Základní školy
• 6 – 7 let
• 8 – 9 let
• 10 – 12 let
• 13 – 16 let

3. Základní umělecké školy
• děti do 8 let
• 9 – 11 let
• 12 – 16 let

4. Zvláštní cena výboru MFF CIOFF PLZEŇ 2011


PODMÍNKY ÚČASTI:

1. Do soutěže jsou přijímány obrázky splňující zadané téma, vytvořené libovolnou výtvarnou technikou na formátu A4 a větším (menší formáty než A4 nebudou do soutěže přijímány). Netradiční výtvarné techniky jsou vítány, možná jsou rovněž prostorová díla apod.

2. Zadní strana obrázku musí být opatřena strojově nebo hůlkově psaným štítkem obsahujícím následující informace:  
jméno autora
název díla
rok narození autora + přesný věk
třída a škola, kde soutěžní práce vznikla
e-mailové spojení na rodiče (příp. telefonní číslo)

3. Každý autor se může zúčastnit pouze s 1 soutěžní prací.

4. Do soutěže budou zařazeny pouze práce došlé nejpozději do středy 4. května 2011.

5. Z technických důvodů není možné zaslané práce vracet!

6. Zasláním výtvarného díla vyjadřuje autor (zákonný zástupce) svůj souhlas s jeho použitím na připravované výstavě nejlepších prací i s jeho opakovaným použitím v rámci MFF CIOFF PLZEŇ včetně on-line použití.

Příklad označení práce:
JARMILA NOVÁKOVÁ
NOTOVAČKA
2000, 10 let
4. A, 98.ZŠ (ZUŠ), Kokořín
novakovajarca@novakov.cz


HODNOCENÍ SOUTĚŽE:

1. Všechny doručené soutěžní práce bude hodnotit tříčlenná odborná porota.

2. Porotou bude vybrána vždy jedna nejlepší práce v každé kategorii, jejíž autor/ři budou představeni a odměněni pěknými cenami v rámci slavnostní vernisáže výstavy 30. května 2011 od 17.00 v prostorách Pierot Café – kavárna kde mluvíme rukama, Palackého náměstí 3, Plzeň.

3. Udělena bude také zvláštní cena výboru MFF CIOFF PLZEŇ.

4. Všichni účastníci soutěže budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím e-mailu  (příp. telefonicky) nejdéle do 25. května 2011.

Práce zasílejte na adresu:
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Petra Weinfurtová, Čemínská 579, 330 33 Město Touškov,
e-mail: petrakibi@seznam.cz, telefon: +420 723 259 400
Po předchozí domluvě je možné práce též předat osobně – v Plzni a v Městě Touškově.


VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ, PŘEDÁNÍ CEN:

Nejlepší došlé práce budou vystaveny ve dnech 30. 5. – 30. 6. 2011 v prostorách Pierot Café – kavárna kde mluvíme rukama, Palackého náměstí 3, Plzeň proti OC Plaza.
Vernisáž výstavy, představení nejlepších autorů a předání cen proběhne 30. května 2011 od 17:00 hodin.
Více informací o soutěži i Mezinárodním folklorním festivalu CIOFF Plzeň můžete nalézt na adrese: www.mffplzen.eu

Petra Weinfurtová

/výbor MFF CIOFF PLZEŇ/