NIPOS > Výstup ze statistického šetření

Výstup ze statistického šetření

Zde jsou uveřejněny výkonové indikátory za jednotlivé oblasti kultury vybrané ze statistických šetření za rok 2008.

Dávají přehled o počtu subjektů zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, dále občanskými sdruženími, církvemi, podnikateli a podnikatelskými subjekty. Výkony subjektů působících v kultuře jsou též uspořádány po krajích, často i po okresech.

Dále je uvedeno pořadí jednotlivých subjektů seřazených podle vybraného indikátoru (např. návštěvnost, výpůjčky apod.).