Výstava Tanec jako záliba

Vernisáž souborné výstavy o scénickém tanci 16. září 2023

Vernisáž výstavy se uskutečnila 16. září 2023 od 18.00 hodin v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou u příležitosti dne Evropského kulturního dědictví. Výstava byla členěna do dvou celků:

  • V dolní oratoři kostela byla instalována výstava Tanec jako záliba v regionech, která obsáhle mapovala pestrobarevný svět scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. a počátku 21. století (což byl i podtitul výstavy).
  • V horní oratoři kostela pak byla umístěna výstava Tanec jako záliba – Jablonec nad Nisou 20 let městem tance, která přinášela podrobný vhled do jednotlivých ročníků celostátní oborové přehlídky Tanec, tanec…

Vernisáž zahájilo svým tanečním vystoupením Modlitba za svobodu Taneční a pohybové studio Magdaléna. Do výstavy účastníky uvedli paní Jana Hamplová (náměstkyně primátora města), pan Jakub Gerš (ředitel Kultura Jablonec, p. o.) a Jiří Lössl (odborný pracovník NIPOS pro scénický tanec). Nedílnou součástí výstavy byl a je kritický katalog Tanec jako záliba v regionech: pestrobarevný svět scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. a počátku 21. století autorů Doroty Gremlicové, Jiřího Lössla a Elvíry Němečkové.

Odborný komentář k výstavě Tanec jako záliba v regionech 26. října 2023

Odborný komentář k výstavě Tanec jako záliba v regionech 26. října 2023 od 13.00 hodin v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou se uskutečnil u příležitosti zahájení oborového kolokvia (He)art Beats for Dance! v rámci celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2023.

Účastníky kolokvia uvítali paní Jana Hamplová (náměstkyně primátora města), Lenka Lázňovská (ředitelka NIPOS), pan Jakub Gerš (ředitel Kultura Jablonec, p.o.) a Jiří Lössl (odborný pracovník NIPOS pro scénický tanec). Odborný komentář k uvedené výstavě, který ji zasadil do kontextu historického dění v oboru, ale i do kontextu témat kolokvia, přednesla paní Dorota Gremlicová (profesorka pražské HAMU).

foto: Ivo Mičkal