Výstava Praha fotografická 2010

KRONIKA PRAHY SE PŘEDSTAVÍ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI

Velikou událostí  pro všechny, kdo mají rádi Prahu, a hlavně pro všechny její fotografy bude výstava 14. ročníku soutěže Praha fotografická, která se koná od 26.8.  do 26.9. 2010 na Staroměstské radnici v Praze. Každým rokem totiž tato soutěž nabízí obraz hlavního města jako kaleidoskop složený z nejrůznějších úhlů pozorování. Spektrum autorů vystavovaných snímků je velmi široké – od fotografů, kteří se Praze soustavně věnují, přes obyvatele Prahy po její návštěvníky z domova i ciziny.

Letos se soutěže zúčastnilo 131 profesionálních i amatérských fotografů s celkem 1520 fotografiemi, z toho bylo 97 mužů a 37 žen nejrůznějších profesí, nejmladšímu účastníkovi je 17 a nejstaršímu 82 let. Dvanáct z účastníků jsou cizinci.

pozvanka_PrahaFotograficka_

Soutěž a výstavu Praha fotografická pořádá Společnost přátel fotografie za finančního přispění hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR s podporou  Svazu českých fotografů a NIPOS-ARTAMA . Ceny do 14. ročníku věnovaly firmy Canon, Centrum FotoŠkoda, Et netera, Excelfoto, Fast, Foma Bohemia, Nikon, Olympus a  Pentax. Mediálními  partnery jsou  Artmagazin.eu, Český rozhlas, FotoVideo, Listy Prahy 1.
Vítěze a fotografie na výstavu vybírala  jedenáctičlenná odborná porota, jíž předsedal fotograf Jiří Všetečka. Ve výstavním souboru bude zastoupena téměř stovka autorů.

Překvapením letošního ročníku byla větší účast fotografů, přihlásilo se jich o čtvrtinu více než vloni. Tato skutečnost je potěšující – zvláště uvědomíme.li si, že každý musí dodat svoje soutěžní fotografie již zvětšené a připravené k vystavení, což není levná a jednoduchá záležitost. Letos také výrazně přibyli i zahraniční soutěžící fotografové. Většinou jsou to cizinci, kteří zde dlouhodoběji žijí a Praha je zjevně fascinuje.

Soutěžních kategorií bylo šest. Čtyři základní – Krása Prahy a její proměny (tradičně nejvíce obsazená), Lidé v Praze, Problémy Prahy (která nebyla příliš zastoupena), Kronika hlavního města, a dvě speciální, každoročně se obměňující – Hudba v Praze, Městská část Braník a Podolí (každý rok je věnována jedné z městských částí a navazuje na ni workshop pořádaný Svazem českých fotografů).
Jako dobře zvolená se ukázala  kategorie Hudba v Praze, kde  přišla řada velice zajímavých fotografií. Zvítězil snímek Lukáše Kuty, který je sám hudebníkem. Dalšími pracemi, které porotu nadchly, byly v kategorii Lidé v Praze vítězné fotografie režiséra Martina Suchánka. Jeho série je nazvána Vrásky a zachycuje nejstarší obyvatele centra Prahy. Jsou to vynikající portréty. Oba tito ocenění účastníci se soutěže letos zúčastnili poprvé.

Za zmínku stojí i fakt, že v letošním roce byla oproti předchozím ročníkům, kde převažovaly negativní jevy, Praha zachycena pozitivně. Tradičně byla udělena Cena Foma Bohemia za nejlepší černobílou fotografii, a to sérii  Karla Vitáska Karlův most  zachycující klasickou krásu Prahy. Počet černobílého zobrazení je totiž v soutěži poměrně vysoký. Udělena byla i tradiční Cena Olympusu za nejlepší digitálně upravovaný snímek. Tu získal také nováček soutěže Vladimír Dinda za snímek Polibek na Karlově mostě.

Soutěž každoročně nabývající na prestiži je vlastně jedinečnou a pravidelně doplňovanou kronikou Prahy. Některá místa se mění den ze dne a fotografie je médium, které spolehlivě dokáže měnící se tvář města zdokumentovat.

Na výstavě si můžete připomenout, co se v Praze v uplynulém roce událo i změnilo. Každým rokem se objeví něco nového, ale zároveň zde najdete stavby, zákoutí a pohledy, které vidíte naposled. Pokud vy sami víte o něčem, co by patřilo do kroniky metropole, vyfotografujte to a pošlete do soutěže. Každý se může zúčastnit v některé z vyhlašovaných kategorií: Krása Prahy a její proměny, Lidé v Praze, Problémy Prahy či Kronika hlavního města. Dobrý snímek není jen doménou profesionálů. Přijďte se o tom na radnici přesvědčit. Letos si výstavu prohlédnete a příští rok se můžete stát účastníky i vy. Zúčastnit se může opravdu každý, kdo rád fotí.

Další informace:
PhDr. Věra Matějů SČF tel.728 843 942, scf@scf.cz,
Milan Sedláček NIPOS-ARTAMA tel. 736 704 228, sedlacek@nipos-mk.cz