Vysokoškolský univerzitní soubor UK odjíždí na turné do Číny

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy se letos na podzim chystá přidat další střípek do bohaté mozaiky svých zahraničních zájezdů. A nebude to střípek ledajaký, půjde o zemi velmi vzdálenou a atraktivní – naším cílem bude slavná „Říše středu“. Ano, v druhé polovině října vyráží VUS UK, náš nejstarší akademický pěvecký sbor, na dvoutýdenní turné do Čínské lidové republiky.

U zrodu zájezdu, který se připravuje bezmála čtyři roky (a již jednou byl pořadateli odložen), stála nabídka zprostředkující agentury k vystoupení na Mezinárodním festivalu v Šanghaji. Účast na festivalu je kostrou šanghajské části zájezdu, sbor zde vedle slavnostního zahajovacího ceremoniálu vystoupí v následujících dnech na několika vystoupeních v koncertních sálech i pod širým nebem. Kromě samostatných programů se VUS UK představí rovněž na společných koncertech s mezinárodním sborem ze Šanghaje a orchestrem z Pekingu (Shanghai Voices International Choir, Beijing International Orchestra). Na všech vystoupeních v Šanghaji i v Pekingu bude těžištěm programu pražských vysokoškoláků samozřejmě česká hudba, zastoupeni budou Smetana a Dvořák, ale i Foerster, Novák či Eben, podstatnou část budou také tvořit lidové písně z Čech i Moravy. Na zvláštní žádost agentury a vzhledem ke specifickému čínskému publiku bude program doplněn operními a populárními sbory (Verdi, Orff) a jako pozornost hostitelům VUS nastudoval také dvě čínské lidové písně. Ty se velmi dobře uplatní v závěru programu každého koncertu, stejně tak jako na vystoupení
v Pekingu během státní recepce pořádané Velvyslanectvím České republiky v Číně u příležitosti státního svátku ČR, kde bude mít pražský VUS rovněž tu čest zazpívat.
Spolu se sborem vystoupí klavírista Jan Linhart a jako malý bonbónek poveze s sebou VUS také nástroj, jehož spojení s pěveckým sborem je poměrně netradiční – cimbál. Tento nástroj má svůj historický původ v Persii, Malé Asii a právě v Číně, jde tedy o takový malý návrat ke kořenům, neboť mimo moravských lidovek cimbál zazní také v písních čínských.
Dvoutýdenní zájezd do nejlidnatější země světa slibuje mnoho hudebních i poznávacích zážitků, o něž se s vámi po návratu velmi rádi podělíme.

Chcete si poslechnout skladby, které již za několik dní budou znít v podání VUS UK v Šanhgaji či Pekingu?
Zveme vás na KONCERT konaný v pondělí 10. října 2011 v 19:30 ve Velkém sálu v Hlaholu (Masarykovo nábřeží 13, Praha 1).

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze (VUS UK) je předním českým neprofesionálním sborovým tělesem složeným především ze studentů, absolventů a zaměstnanců Univerzity Karlovy a ostatních pražských vysokých škol. Vznikl již v roce 1948 a je tak vůbec nejstarším českým akademickým sborem. Sbor je jako jediný zástupce v České republice členem Evropské federace mladých sborů. Vedle pravidelné koncertní činnosti v Praze a v jiných místech České republiky sbor vystupuje často i v zahraničí. Významného úspěchu soubor dosáhl v roce 2005, kdy zvítězil v soutěži Musica sacra Praga. Zatím posledním vavřínem je vítězství na Festivalu sborového umění v Jihlavě v roce 2009, kde sbor dále získal zvláštní cenu poroty za vynikající interpretaci díla Bohuslava Martinů. Nejnovější profilové CD „PÍSEŇ ČESKÁ“ s tvorbou českých autorů, inspirovanou lidovou poezií vyšlo u příležitosti 60. výročí založení sboru v roce 2008. Sbor je rovněž aktivní na poli divadelní tvorby: V roce 2004 se zúčastnil velkolepého provedení opery CARMEN v německém Gelsenkirchenu a v září 2005 opery TOSCA v Bambergu. Již několik let také spolupracuje s činohrou Národního divadla v Praze. Od září 1999 je hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Jakub Zicha, absolvent Pražské konzervatoře v oboru viola a dirigování.

Více informací o tomto koncertu a o dalších aktivitách VUS UK najdete na http://www.vus-uk.cz/

Kontakt:
Veronika Machovská, e-mail: veronika.machovska@centrum.cz
Jaroslav Šimůnek, tel. 724 110 829, e-mail: simunek@vus-uk.cz