NIPOS > Výsledky účtu kultury ČR za rok 2015

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2015

NIPOS zveřejnil na svých webových stránkách Výsledky účtu kultury ČR za rok 2015. Jde již o sedmé zpracování ekonomických dat o kultuře do podoby satelitního účtu.
Analýza výsledků účtu vychází z  vymezení rozsahu sektoru kultury a jeho členění z pohledu rozdílných kulturních aktivit, z inventury využitelných disponibilních dat včetně posouzení stupně jejich věrohodnosti. Uzavírá se charakteristikou ekonomických výsledků činnosti kulturních institucí a jejich váhou na makroekonomických výstupech naší ekonomiky jako celku.
V prvé řadě přináší informace o výši finančních zdrojů vstupujících do kultury. Jejich objem dosáhl téměř 227 mld. Kč a v porovnání s předcházejícím rokem se o 0,3 % zvýšil.  Dlouhodobý strukturální pohled ukazuje, že podíl veřejných výdajů ve zdrojích se podobně jako v případě domácností, na rozdíl od podílu výdajů podniků a neziskových institucí, zvyšuje.
Zatímco veřejné výdaje směřují v prvé řadě do oblasti kulturního dědictví, interpretačního umění a uměleckého vzdělávání, výdaje domácností a zejména podnikové sféry do tisku, audiovize, reklamy a architektury.
S počínajícím návratem ekonomického růstu souvisí i výrazně lepší hospodářské výsledky kulturních institucí (objem jejich zisku se v porovnání s předcházejícím rokem zvýšil zhruba o 13 %). Naopak výrazně poklesl podíl těch, jejichž ekonomické výsledky končily ztrátou.
V makroekonomických ukazatelích došlo v porovnání s  rokem 2014 také ke zlepšení. Při výrazném zvýšení produkce, rostla mírněji  mezispotřeba  a ve výsledku tak vzrostla hrubá přidaná hodnota o 6,6%. Podíl kultury na hrubém domácím produktu vytvořeném v celé ekonomice se meziročně zvýšil zhruba z 1,35 % na 1,44 %.
Známky oživení potvrzují v neposlední řadě i naturální data o návštěvnosti kulturních institucí, ta se  celkově – v porovnání s předcházejícím rokem – zvýšila bezmála o 3 %.
http://www.nipos-mk.cz/?cat=424
Kontaktní osoba: Jana Radová, tel.: 732 343 378, e-mail: radova@nipos-mk.cz