Výsledky statistického šetření znalosti českých památek

Nejznámějšími památkami jsou Pražský hrad a Karlštejn. 28% dotázaných má o památky zájem, avšak je v uplynulém roce nenavštívilo. To tvrdí statistické šetření, které si v závěru loňského roku nechal vypracovat Národní památkový ústav. Více naleznete v tiskové zprávě NPÚ.