Výsledky Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2015

P R O T O K O L o výsledcích II. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2015 pro
středoškolské sbory ve věku 13–19 let (dívčí, mužské, smíšené)

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení Mgr. Otomar Kvěch, MgA. et Mgr. Marek Valášek,
Ph.D., Mgr. Jiří Slovík, PhDr. Jan Pirner a Mgr. Roman Michálek, Ph.D., Mgr. Barbora Novotná —
tajemnice poroty, prostudovala 16 řádně anonymně zadaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Smíšené sbory:
1. místo Golem: Mikoláš Troup (ČR – Netolice)
2. místo Vokální variace na píseň Vlaštovička lítá, lítá: Jakub Pikla (ČR – Chotěboř)
3. místo Sanctus: Jan Bernátek (ČR – Olomouc)

Dívčí sbory:
1. místo Odešlý milý: Jiří Churáček (ČR – Netolice)
2. místo Opuštěná milá: Mikoláš Troup (ČR – Netolice)
3. místo Laudate Dominum: Jan Bernátek (ČR – Olomouc)

Mužské sbory:
1. místo Všechno ve mně srdce chřadne: Jiří Churáček (ČR – Netolice)
2. místo Vítej, milý Jezu Kriste: Jan Bernátek (ČR – Olomouc)
3. místo Poštovní schránka: Jakub Tomášek (ČR – Praha)

Skladby doporučené k vydání: vždy první místo z každé kategorie.

Složení soutěžní poroty:
Mgr. Otomar Kvěch, člen poroty
MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., člen poroty
Mgr. Jiří Slovík, člen poroty
PhDr. Jan Pirner, člen poroty
Mgr. Roman Michálek, Ph.D., člen poroty

V Praze dne 3. září 2014 Mgr. Barbora Novotná