Divadelní Děčín 2011

Lektorský sbor Divadelního Děčína 2011 se rozhodl udělit tato čestná uznání:

Josefu Bartákovi za herecký výkon v roli Dr. Viléma Riegera v inscenaci Odcházení

Evě Zdráhalové za herecký výkon v roli Strouhalky v inscenaci Maryša

Janu Baronu Markovi za herecký výkon v roli Cizince v inscenaci Černá noc

Davidovi Surmajovi za herecký výkon v roli Viktora v inscenaci Polaroidy

Jasance Kajmanové za herecký výkon v roli Lídy v inscenaci Fe-érie o Kladně

Sarah Haváčové za herecký výkon v roli „Ona“ v inscenaci Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce

Olze Pitelové za herecký výkon v roli „Ona“ v inscenaci Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce

Tomáši Kyselkovi za herecký výkon v roli Errola v inscenaci Stráže! Stráže!

Divadlu Krvik Totr za autorské herectví v inscenaci  Svázaná

Kazimíru Lupincovi a V.A.D. Kladno za námět a scénář inscenace Fe-érie o Kladně

Pavlu Helebrandovi a Janě Sglundové za hudební složku inscenace Zde – na ostrém rozhraní života… (Postele)

Jakubu Baranovi za scénu a kostýmy v inscenaci Stráže! Stráže!

Milanu Cimerákovi a Janě Žáčkové za režii inscenace Muž sedmi sester

Divadlu bez střechy Vyškov za inscenaci Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce

Lektorský sbor Divadelního Děčína 2011 se rozhodl udělit tyto ceny:

Vítku Šťastnému za herecký výkon v roli Raye v inscenaci Kráska z Leenane

Společnosti Bloumající Veřejnosti Turnov za scénografii v inscenaci Černá noc

Robertu Geislerovi za dramatický text Propadlo

Bílému divadlu Ostrava za koncept inscenace Zde – na ostrém rozhraní života… (Postele)

Zdeňku Vévodovi za úpravu a režii inscenace Maryša

Ladislavu Valešovi za režii inscenace Kráska z Leenane

Slovanskému tyátru Olomouc za inscenaci Maryša

V.A.D. Kladno za inscenaci Fe-érie o Kladně

Rádobydivadlu Klapý za inscenaci Kráska z Leenane

Lektorský sbor Divadelního Děčína 2011 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2011 doporučit tyto inscenace (bez uvedení pořadí):

Fe-érie o Kladně Divadla V.A.D. Kladno

Krize aneb Ještě jedna pohádka o lásce Divadla bez střechy Vyškov

Kráska z Leenane Rádobydivadla Klapý

Pražáci na vinařských steskách Divadla HOCHY Hýsly

Lektorský sbor Divadelního Děčína 2011 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2011 nominovat tyto inscenace:

Maryša Slovanského tyátru Olomouc (za činoherní divadlo)

Zde – na ostrém rozhraní života… (Postele) Bílého divadla Ostrava (za hudební divadlo)