Divadelní Děčín 2010

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2010 se rozhodla udělit tato čestná uznání:

Lee Surovcové za herecký výkon v roli Ely v inscenaci Hodina lásky;

Marii Mušce Chmelíkové za herecký výkon v roli Odetty v inscenaci Ať žije Bouchon!;

Radku Beníškovi za hercký výkon v roli Mága v inscenaci Hotel mezi dvěma světy;

Denise Nesvačilové za herecký výkon v roli Nastasji v inscenaci Raskolnikov;

Lucii Valenové za herecký výkon v roli Paní Svidrigajlovové v inscenaci Raskolnikov;

Martině Dobiášové za herecký výkon v roli Markýzy de Merteuil v inscenaci Valmontovy nebezpečné známosti;

Tomáši Auterskému za herecký výkon v roli Rytíře Dancenyho v inscenaci Valmontovy nebezpečné známosti;

Jakubu Baranovi za herecký výkon v roli Emila Böckmanna v inscenaci Frank pátý;

Mikoláši Tycemu za herecký výkon v roli Piageta v inscenaci Frank pátý;

Jozefu Láskovi za herecký výkon v roli Mima v inscenaci Vnitřní démon;

Mikimu Vikovi za herecký výkon v roli Luky v inscenaci Medvěd;

Janu Míškovi za herecký výkon v roli Limonádového Joea v inscenaci Limonádový Joe;

Liběně Štěpánové za herecký výkon v roli Kláry v inscenaci Elegie tyrolská;

Marcele Vykoukové za herecký výkon v roli Magdaleny v inscenaci Elegie tyrolská;

Evě Kodešové st. za herecký výkon v roli Dr. Pilz v inscenaci Elegie tyrolská;

Václavu Poldovi za režii inscenace Příliš hlučná samota;

Mirce Hrdinové za kostýmy k inscenaci Frank pátý;

Filipu Müllerovi za jevištní adaptaci a režii inscenace Vnitřní démon;

Renatě Grolmusové za kostýmy k inscenaci Aktovky;

Janu Fantovi, Josefu Chodorovi a Martě Fuksové za scénu a kostýmy k inscenaci Hotovo. Konec!;

Divadlu Zdrhovadlo Klášterec nad Ohří za inscenaci Příliš hlučná samota;

Divadelnímu souboru Ty-já-tr /HROBESO Praha za inscenaci Frank pátý;

Divadlu Exil Pardubice za inscenaci Limonádový Joe.

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2010 se rozhodla udělit tyto ceny:

Janu Milotovi za herecký výkon v roli Hanti v inscenaci Příliš hlučná samota;

Geisslers Hofcomoedinaten Kuks za herectví v inscenaci Fitzli Putzli;

Lucii Valenové za herecký výkon v roli Ottilie v inscenaci Frank pátý;

Radku Šedivému za herecký výkon v roli Franka pátého v inscenaci Frank pátý;

Milanu Peroutkovi za herecký výkon v roli Honzy Kašpara v inscenaci Vnitřní démon;

Ditě Krčmářové za herecký výkon v roli Popovové v inscenaci Medvěd;

Pavlu Landovskému za herecký výkon v roli Smirnova v inscenaci Medvěd;

Divadelnímu souboru Jana Honsy Karolinka za herectví v inscenaci Nevěsta;

Lukáši Udržalovi za herecký výkon v roli Horáce v inscenaci Limonádový Joe;

Kristýně Hypšové za herecký výkon v roli Tornádo Lou v inscenaci Limonádový Joe;

Kateřině Prouzové za herecký výkon v roli Barmanky v inscenaci Limonádový Joe;

Ladislavu Valešovi za herecký výkon v roli Josefa v inscenaci Elegie tyrolská;

Martinu Drahovzalovi za režii inscenace Valmontovy nebezpečné známosti;

Divadlu Zdrhovadlo Klášterec nad Ohří za scénu k inscenaci Příliš hlučná samota;

Jaroslavu Kodešovi za dramaturgickou úpravu, režii a scénu k inscenaci Elegie tyrolská

Geisslers Hofcomoedianten Kuks za inscenaci Fitzli Putzli;

Divadelnímu souboru Jana Honsy Karolinka za inscenaci Nevěsta;

Rádobydivadlu Klapý za inscenaci Elegie tyrolská.

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2010 se rozhodla do programu Jiráskova Hronova 2010 doporučit tyto inscenace:

Valmontovy nebezpečné známosti souboru Mrsťa Prsťa Kouřim;

Příliš hlučná samota Divadla Zdrhovadlo Klášterec nad Ohří;

Fitzli Putzli Geisslers Hofcomoedianten Kuks;

Vnitřní démon DS Nová generace při DS TJ Sokol Lázně Toušeň;

Medvěd DK Jirásek Česká Lípa;

Limonádový Joe Divadla Exil Pardubice;

Elegie tyrolská Rádobydivadla Klapý.

 

Odborná porota Divadelního Děčína 2010 se rozhodla do programu Jiráskova Hronova 2010  nominovat tyto inscenace:

Frank Pátý DS Ty-já-tr /HROBESO Praha;

Nevěsta DS Jana Honsy Karolinka.