Výsledková listina autorské soutěže Oříšky pro Popelku 2016

Lektorský sbor ve složení Kateřina Fixová, Luděk Horký, Pavlína Schejbalová a Zuzana Vojtíšková se rozhodl udělit:

čestné uznání Josefu Beranovi za snahu o celistvý dramatický text Jak vodník Pentlička k mlynářské čepici přišel; 

2. cenu Janě Tomáškové Chládkové a Petře Talackové za nápaditý přístup ke známé pohádce v dramatizaci Děvčátko.

(Lektorský sbor se rozhodl první a třetí cenu neudělit.)