NIPOS > Vychází publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice za rok 2021

Vychází publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice za rok 2021

Vyšla čtyřdílná publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice, kterou každoročně vydává Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). Podle zveřejněných dat za rok 2021 návštěvnost kulturních zařízení meziročně mírně vzrostla, nebo zůstala na podobných hodnotách. Výjimkou jsou knihovny, které se dlouhodobě potýkají s úbytkem fyzických návštěv i fyzických výpůjček.

Podle nově zveřejněné statistiky NIPOS mezi lety 2020 a 2021 vzrostla pravidelně šetřeným poskytovatelům kulturních služeb meziročně návštěvnost nejvíce v oblasti památek zpřístupněných za vstupné a to o 9,3 %. Návštěvnost se dále zvýšila profesionálním hudebním tělesům (o 7,6 %) a mírně také profesionálním divadelním souborům (o 2,3 %). Naopak návštěvnost mírně poklesla muzeím a galeriím (o 2,9 %) a dále ze sledovaných zařízení ubyl počet návštěvníků nejvíce knihovnám (o 4,5 %).

Odlišný pohled přináší srovnání návštěvnosti v roce 2021 a v posledním předcovidovém roce 2019. Ve srovnání s předcovidovými hodnotami si nadpoloviční podíl návštěvnosti udržely památky zpřístupněné za vstupné a knihovny.

„To může být způsobeno tím, že tato kulturní zařízení nepostihla covidová opatření v tak velké míře a mohla fungovat v provizorním režimu. Mohla například pořádat prohlídky pod širým nebem či zřídit výdejní okénko pro výpůjčky knih,“ upřesňuje Milan Dedera z Centra informací a statistik kultury NIPOS.

Návštěvnost v muzeích a galeriích dosáhla v roce 2021 přibližně 45% hodnot roku 2019. Nejvíce byla pandemií poznamenána oblast živého umění – návštěvnost divadelních souborů i hudebních těles v roce 2021 dosáhla jen necelých 37 % hodnot roku 2019.

Podrobné statistické informace ze statistických šetření NIPOS za rok 2021 přináší publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice, která je ke stažení na webu statistikakultury.cz.

Kontakt:

Milan Dedera

vedoucí Centra informací a statistik kultury

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

A Fügnerovo nám. 5, 120 21 PRAHA 2

T 221 507 914, 778 702 494

E mdedera@nipos-mk.cz

W nipos.cz, statistikakultury.cz