Výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha a jeho útvar ARTAMA, jenž z pověření Ministerstva kultury přehlídku pořádá, vyhlašuje výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Odborná stránka celostátní přehlídky (program, rozborové semináře, odborná porota atd.) je hrazena z grantu Ministerstva kultury, jehož nositelem může být pouze subjekt nepodnikatelského typu.

Od spolupořadatele přehlídky se očekává poskytnutí potřebných prostor, organizační a technické zabezpečení přehlídky a zajištění nejen finanční podpory příslušného kraje a města, popřípadě sponzorů.

Celková výše finančního podílu spolupořadatele musí být ve výši minimálně 30% celkového rozpočtu přehlídky, z čehož 10% musí být dotace obce nebo kraje.

Místa, která projeví zájem o spolupořadatelství této přehlídky, se mohou písemně přihlásit na adrese NIPOS-ARTAMA, Mgr. Simona Bezoušková, P. O. Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2 do 15. 9. 2011. Bližší informace o počtu souborů, účastníků apod. může podat S. Bezoušková, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA, bezouskova@nipos-mk.cz, 603 584 489).

V přihlášce je zapotřebí uvést:

  • jaké jsou v místě k dispozici hrací prostory (vč. rozměrů jeviště a kapacity hlediště);
  • jaké je technické vybavení těchto hracích prostor;
  • jaké jsou další prostory využitelné pro vzdělávací a doprovodné akce, popřípadě prostory

potřebné pro organizační zázemí přehlídky (např. prostor pro rozborové semináře, místnost

lektorského sboru a redakci včetně technického vybavení – PC, tiskárna, připojení na síť apod.);

  • jaké jsou v místě ubytovací kapacity a možnosti stravování (z hlediska kapacitního i finančního);
  • jaké personální zázemí může místo pro organizaci přehlídky poskytnout (nejen profesionální, ale např. zázemí v amatérském divadelním souboru);
  • v čem bude konkrétní podíl místa z hlediska provozně-technického a finančního (otázka možností bezplatného poskytnutí prostor a jejich obslužného personálu, otázka výše finančního příspěvku apod.). Vyhlašovatel výběrového řízení očekává sdělení (např. ve formě písemného záznamu o jednání s podpisy), že uchazeč o přehlídku vedl jednání s městem a krajem k vyjasnění podmínek pro poskytnutí grantů z veřejných prostředků;
  • stručný přehled dosavadních zkušeností uchazeče s pořádáním podobných akcí.

Výběr spolupořadatele a místa pro pořádání národní přehlídky provede nejdéle do 25. 9. 2011 výběrová komise, kterou pro tyto účely jmenuje ředitelka NIPOS. Členové výběrové komise všechna přihlášená místa splňující výše uvedená kritéria navštíví a projednají na předem domluvených jednáních podmínky spolupráce se zástupci přihlášeného spolupořadatele, příslušného kraje a města.

Výběrové řízení bude uzavřeno do 25. 9. 2011.

Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka NIPOS

Kritéria:

– poloha místa

– technická vybavenost

– služby (ubytování, stravování a další)

– odpovědná osoba

– finance

– návštěvnost přehlídky

– prostředí