Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů 2008

21. – 23. listopadu 2008, Nový Jičín

Z pověření ministerstva kultury pořádají ARTAMA, útvar Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a Sdružení přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

Poslání soutěže

Soutěž je určena sborům, které by rády získaly zkušenost s účastí v náročné interpretační soutěži koncipované podle mezinárodních pravidel. Podmínky soutěže jsou orientovány např. na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních sborů. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní, a se sbory, které v VI. ročníku soutěže v roce 2006 získaly zlaté pásmo.

Podmínky účasti

Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se rozumí sbory, které vystupují v obsazení soprán a alt v obou kategoriích. Předběžnou přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 15. dubna 2008 na adresu: NIPOS ARTAMA, k rukám Ley Šebešové, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: sebesova@nipos-mk.cz.

Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než dvacet, pro další přihlášené sbory připravit pořadník. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 31. května 2008.

Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné kategorie.

I. kategorie „mladší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 21. 11. 1992 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 25 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

II. kategorie „starší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 21. 11. 1988 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 25 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

Soutěžní program

Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

Povinná část programu:

I. kategorie „mladší sbory“:

a)      Zdeněk Lukáš – Čáp sedí pod dubem (z cyklu Sedum trubačů, vydáno jako: LUKÁŠ, Z. Ze Špalíčku, Sedum trubačů,  Praha: Panton, 1976, 2. vydání)

b)      Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová píseň v libovolné úpravě podle vlastního výběru sboru

II. kategorie „starší sbory“:

a)      Zdeněk Lukáš – Vlnky (z cyklu Písně letních dnů a nocí, vydáno v rámci: Sborový zpěv na střední pedagogické škole, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1984)

b)      Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová píseň v libovolné úpravě podle vlastního výběru sboru

Hodnocení

Vystoupení sborů hodnotí nejméně sedmičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota může udělit zvláštní ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Speciální cenou partnerů soutěže je pozvání na festival v Sommacampagna v Itálii. Bodové hodnocení bude sbormistrům na požádání k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.) k dramaturgii soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu.

Seminář

Součástí programu je celostátní rozborový seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů.

Říjen 2007, NIPOS ARTAMA