VESELÉ VELIKONOCE, byla zrušena bývalá příloha č.1 v nařízení vlády č.564/2006 Sb.

Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády pod č.74, kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podstatné je, že dosavadní příloha č.1 byla zrušena a od 1.dubna ke přílohou č.1 bývalá příloha č.2.