Veřejná podpora neprofesionálního umění z hlediska jeho významu pro kulturní participaci obyvatel

Období realizace: 2024-2028

Výzkum je realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Jeho cílem je na základě výzkumu specifických znaků regionálního a lokálního neprofesionálního umění (vybraných oborů) a jejich vlivu na kvalitu života (wellbeing) se zaměřením na sídla do 3 tis., 15 tisíc a 50 tis. obyvatel vytvořit certifikovanou metodiku veřejné podpory neprofesionálního umění. Metodika poskytne veřejné správě instrument pro dlouhodobé zajišťování přístupu občanů ke kultuře a umění. Na základě metodiky budou její uživatelé schopni identifikovat nejefektivnější způsoby podpory kultury ve dvou úrovních (krajská, regionální) s přihlédnutím k podpoře ze státního rozpočtu. Klíčovou součástí výzkumu bude stanovení měkkých i tvrdých indikátorů k posouzení stavu a rozvoje amatérských uměleckých aktivit na lokální a regionální úrovni, které poslouží samosprávě jako nástroj zpětné vazby v otázce podpory neprofesionálního umění. Výzkum bude realizován na území Královéhradeckého kraje.

Aktuální stav bádání:

Formulace výzkumných hypotéz a užité terminologie. Mapování terénu a rešerše pro potřeby následných terénních fází výzkumu. V návaznosti na získaná data v rámci předchozího výzkumu mapujícího dopady covid-19 na veřejné kulturní služby (IP DKRVO) bude vytvořen odborný článek, který poslouží jako kontextualizace tématu v rámci českého kulturního prostředí v době pandemické a postpandemické.

Výsledky výzkumu:

  • Odborný článek (plánováno na r. 2024)
  • Certifikovaná metodika (plánováno na r. 2028)