Velké dechové orchestry zahrají v Ostravě

V sobotu 3. června 2017 se v Domě kultury města Ostravy koná XVIII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017. Na letošní osmnáctý ročník tohoto hudebního klání se přihlásilo celkem osm velkých orchestrů, přičemž punc špičkové mezinárodní účasti dodají soutěži orchestry z Chorvatska a Lotyšska.
Dlouholetou tradicí, ale hlavně vysokou uměleckou úrovní, se mohou pochlubit mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů, pořádané v Ostravě v pravidelných dvouletých cyklech již od roku 1981. K hlavním cílům letošního ročníku soutěže patří přispět k obohacení repertoáru českých a moravských dechových orchestrů, podnítit jejich snahu o zvyšování vlastní dramaturgické i interpretační úrovně
a nabídnout jim možnost k navázání mezinárodních uměleckých kontaktů. Do soutěže se mohla přihlásit tělesa s počtem od pětačtyřiceti do pětaosmdesáti hráčů, která se kvalifikovala pro střední, vyšší
a nejvyšší třídu. Výkony soutěžících bude sledovat pětičlenná porota, složená z předních mezinárodních odborníků na dechovou hudbu. Orchestry získají body, na jejichž základě pak budou zařazeny do zlatého, stříbrného či bronzového pásma, pokud však výkon některého souboru porotu mimořádně nadchne, může být zařazen i do zlatého pásma s vyznamenáním. Cenu pro absolutního vítěze soutěže pak získá orchestr, který dosáhne celkového nejvyššího počtu bodů, což se v minulosti podařilo, a to dokonce hned dvakrát po sobě, nestorovi soutěže – Velkému dechovému orchestru Májovák z Karviné.
Soutěžní maraton vypukne ve společenském sále Domu kultury města Ostravy v sobotu 3. června v 9.30 hodin, kdy si změří síly orchestry z Police nad Metují a Dačic. Po nich se pak do oběda vystřídají na pódiu orchestry z Krnova, Jihlavy a Chorvatska. Odpolední program zahájí ve 14 hodin Májovák, po něm pak budou v těsném sledu předstupovat před porotu i publikum muzikanti ze Zlína a Lotyšska.
Výsledky XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2017 budou vyhlášeny bezprostředně po doznění Slavnostního koncertu, který si pro tuto příležitost připravil na 18.30 hodin univerzitní dechový orchestr z Lotyšska.
Z pověření Ministerstva kultury festival pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy. Soutěžní festival se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Ostravy.
 
Kontakt pro média:
Václav Hlaváček, obor dechová hudba ARTAMA, tel.: 603 242 784, email: hlavacek@nipos-mk.cz
Josef Dušek, NIPOS, public relations, tel.: 778 702 494, email: dusek@nipos-mk.cz
 
Program XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2017
Sobota 3. 6. 2017 v 9.30 hodin  
Střední třída   
9.30       Mládežnický DO ZUŠ Police nad Metují
10.10     Městský DO ZUŠ Dačice
Sobota 3. 6. 2017 v 10.50 hodin               
Vyšší třída  
10.50     DO mladých Krnov
11.35     TUTTI DO ZUŠ Jihlava
12.20     Limena Glazba Dekanovec, Chorvatsko
 
13.00     přestávka
 
Sobota 3. 6. 2017 ve 14.00 hodin             
Nejvyšší třída   
14.00     Májovák Karviná
14.50     VDO města Zlína
15.40     The University of Latvia Wind Band, Lotyšsko
 
16.30     přestávka
 
17.00     workshop soutěžících DO s porotou
18.30     Slavnostní koncert The University of Latvia Wind Band, Lotyšsko,
19.00     vyhlášení výsledků soutěže