Vánoční akordy 2010

Vánoční akordy
10. prosince 2010, DK Akord Ostrava-Zábřeh

Cílem tohoto celorepublikového festivalu je setkání neprofesionálních dětských pěveckých sborů, předání informací, zkušeností, ale také prezentace dětských sborů.

Soutěž je rozdělena na tři kategorie:
A- Školní a přípravné sbory dětí s věkovým průměrem 6-9 let
B- Školní sbory dětí s věkovým průměrem 10 – 13 let
C- Pěvecké sbory základních uměleckých škol, škol s rozšířenou hudební výchovou a víceletých gymnázií s věkovým průměrem 10 – 14 let

Podrobné informace najdete na www.vanocniakordy.cz