NIPOS > V sobotu začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

V sobotu začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

(Tisková zpráva je i v přiloženém souboru PDF)

Koncert pořádaný ve středu 20. května 2015 od 16 hodin na HAMU v Praze upozornil na zahájení Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Letošní třetí ročník potrvá od soboty 23. května do neděle 31. května 2015 ve všech regionech České republiky. Na stránkách www.amaterskatvorba.cz se dosud přihlásilo téměř dvě stě pořadatelů. Za tímto číslem se skrývají stovky amatérských divadelníků, muzikantů, tanečníků, výtvarníků a dalších tvůrců.

Cílem kampaně je upozornit na rozmanitost a bohatství uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v ČR.  K akci se připojují umělecké školy, kulturní a vzdělávací instituce či nezávislí umělci a uskupení. Pořadatelé z celé České republiky přihlašují akce významné i skromné, celostátní festivaly a přehlídky, ale také jednorázové akce pořádané v malých sídlech. Pořadatelé mohou své akce přihlašovat až do půlnoci
22. května 2015.

Týden podpořily významné osobnosti veřejného života.  Tváří Týdne se stala herečka Valérie Zawadská. Předseda České komise pro UNESCO Petr Gazdík uvedl ve svém poselství: “…Česká komise pro UNESCO již potřetí poskytla záštitu Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Jsem přesvědčený, že právě početná síť uměleckých škol a nesmírně živé aktivity neprofesionálních, amatérských tvůrců a kolektivů jednak kultivují naše vnímání umění a kultury, jednak dávají vzniknout nutnému podhoubí, z nějž později vyrůstají originální špičkoví tvůrci a interpreti.“

Koordinátorem Týdne je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Záštitu poskytlo Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká komise pro UNESCO. Partnery jsou Národní ústav pro vzdělávání a Akademie múzických umění. Mediálními partnery jsou Učitelské noviny, Kulturissimo.cz, Loutkář, Radio Proglas, Amatérská scéna, Pam pam, Tvořivá dramatika, Naše muzika a Místní kultura. Sponzorem koncertu je Rückl Crystal a.s.

www.amaterskatvorba.cz

 

Kontakt pro média:

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, mobil: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz