V květnu Svitavy opět žijí fotografií

35. ročník Národní soutěže amatérské fotografie vyvrcholil v sobotu 16. května 2015 v Ottenderfově domě ve Svitavách, kde se od 10,30 hodin uskutečnilo vyhlášení výsledků a předání ocenění.

V letošním ročníku porota pod vedením doc. Josefa Ptáčka rozdělila ceny takto:

Kategorie A 01- přímá (neupravovaná) fotografie do 21 let
1. cena – Eliška Petrů: Sama v džungli
2. cena – Linda Zouharová: Polapena, Amazonka
3. cena – Eva Otáhalová: Tělo 1, 2
Čestné uznání – Eva Bartovičová: Podzimní ráno 1
Čestné uznání – Denisa Ondrová: Bolest
Čestné uznání – Eliška Petrů: Světélka 1-3 

Kategorie A1- přímá (neupravovaná) fotografie bez omezení věku
1. cena – Jan Anděl: Červen
2. cena – Stanislav Valnoha: Vzduchoplavci 1, 2, 5
3. cena – Jindřich Vodehnal: Bez názvu
Čestné uznání – Jaroslav Petráš: Něco o gravitaci 1, 2
Čestné uznání – Pavel Snoha: Joker 3

Kategorie A2-téma experiment – fotografie jako fikce bez omezení věku
1. cena – Jana Vážná: Tsunami
2. cena – Jiří Kočí: Sudičky
3. cena – Bohuše Hácová: Vylodění
Čestné uznání – Josef Sotona: K poctě J. Pollokovi
Čestné uznání – Lukáš Kala: Vršek je dole 1
Čestné uznání – Jaroslav Kalous: Androidi

Kategorie B – soutěž kolektivů
1. cena – Fotoklub FoPa Pardubice: Útěky za štěstím
Čestné uznání – Fotokroužek ZŠ Malecí: Variace na téma Voda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12
Čestné uznání – Fotoklub ALFA Pardubice: Tekuté obrazy 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15 

Cena SČF – vzpomínka na prof. L.Barana – 1. ČKFA Nekázanka: Podoby vody
Cena Foma s r.o. Hradec Králové – Eva Stanovská: Slunce 1, 3
Cena IMPULS Hradec Králové – Stanislav Domanský, EPSA,EFIAP: Proměna
Cena časopisu FOTO – Pavel Snoha: Joker 3
Cena ZONER PRESS – Bohumír Bubílek: Díky za každý sluneční paprsek
Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové – Stanislav Odvářka: V podzámčí 2, 3, 4 a Klidná hladina
Cena starosty města Mgr. D. Šimka – SŠPOS Brno, FM3-T: seriál Voda 1, 3, 9, 10, 12, 15
Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra – Jiří Durdík: Podzim v klášterní zahradě

Výstava oceněných a vybraných fotografií se koná v Městském muzeu a galerii ve Svitavách (Máchova alej 293) do 6. 6. 2015.

Program letošního setkání amatérských fotografů byl již tradičně doplněn setkáním členů fotoklubů v předvečer vyhlášení výsledků. Na setkání, kterého se účastnilo 41 fotografů, si přítomní vyslechli i zajímavou přednášku Josefa Ptáčka na téma „Ikonografie přírody“.

V kulturním centru Fabrika byly v pátek a v sobotu ve velkém sále na „šňůrách“k vidění i fotografie přivezené účastníky setkání.

Na stejném místě pak zájemci mohou do 6. června vidět oceněné fotografie z celoslovenské soutěže AMFO 2014, soubor divadelních fotografií Pavla Hona, fotografie Miroslava Sychry z okolí Svitav i velmi zajímavý a přínosný soubor fotografií přírody „Zahrady“ Josefa Ptáčka..

Na výstavě ve Svitavách se představuje to nejlepší, co v posledním období v amatérské fotografii vzniklo.
To spolu s ostatními zajímavými výstavami by mělo být impulsem se do Svitav rozjet.

 Národní soutěž amatérské fotografie se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Pořadateli jsou NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby www.amaterskatvorba.cz.

 Kontakt: Milan Sedláček NIPOS- ARTAMA, 736 704 228, sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz, www. fotonarodni.cz, www.scf.cz.