NIPOS > V květnu budou Svitavy opět žít fotografií

V květnu budou Svitavy opět žít fotografií

35. ročník Národní soutěže amatérské fotografie vyvrcholí v sobotu 16. května 2015 v Ottenderfově domě ve Svitavách, kde se od 10,30 hodin uskuteční vyhlášení výsledků a předání ocenění. Samotná výstava v Městském muzeu Svitavy bude slavnostně otevřena 16. 5.2015 od 11,30 hodin. Po zahájení proběhne seminář se členy poroty.

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn setkáním členů fotoklubů v předvečer vyhlášení výsledků v pátek 15. 5. 2015. V kulturním centru Fabrika budou vystaveny soubory fotografií celoslovenské obdobné soutěže AMFO 2014, ukázky prací vybraných fotoklubů, včetně tradiční výstavy „na šňůrách“ a kolekce fotografií předsedy poroty Josefa Ptáčka „Zahrady“.

Do čtyř kategorií letošního ročníku se přihlásilo 253 amatérských fotografů a 22 kolektivů, kteří poslali 1 614 soutěžních fotografií. Porota se pod vedením fotografa a pedagoga doc. Josefa Ptáčka sešla 8. dubna ve Svitavách a udělila ceny v kategoriích: A01-2 přímá fotografie – autoři do 21 let; A1 přímá fotografie bez rozdílu věku; A2 manipulovaná fotografie (fikce) bez omezení věku; B soutěž kolektivů.

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Na výstavě ve Svitavách se představuje to nejlepší, co v posledním období v amatérské fotografii vzniklo. Porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomáhá dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie. Národní soutěž amatérské fotografie je přehlídkou, která trvá bez přerušení již 45 let.

Národní soutěž amatérské fotografie se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Pořadateli jsou NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.