Upozorňujeme na publikace NIPOS-ARTAMA

Bohumíra Cveklová, Dana Ždímalová: 20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 1968–2003
Publikace o 35 letech činnosti taneční práce na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Cena 80 Kč.

Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl: 5 přehlídek dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2004–2008
Pokračování úspěšné publikace 20 přehlídek dětských skupin scénického tance 1968–2003. Cena 100 Kč.

Bohumíra Cveklová, Libuše Kurková: DOPISY O JARMILÁCH
Dvě osobnosti taneční pedagogiky poutavě vzpomínají na své učitelky Jarmilu Jeřábkovou a Jarmilu Kröschlovou ve své osobní korespondenci. Cena 140 Kč.

Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl, Pavel Jasanský: DÍTĚ V TANCI
Dětské taneční kompozice ve fotografii: přehlídky dětského scénického tance
v Kutné Hoře v letech 2005–2011. Cena 200 Kč.

Jiří Lössl: RYTMICKÁ POHYBOVÁ A TANEČNÍ VÝCHOVA MLADŠÍHO ŽACTVA 
Deset lekcí pro začínající pedagogy. Cena 90 Kč.

Jiřina Mlíkovská: 60 CHOREOGRAFICKÝCH ETUD
Systematicky rozčleněné etudy zaměřené zejména na základy choreografie a zakončené tematickými úkoly. Cena 90 Kč.

Jiřina Mlíkovská: VYPRÁVĚNÍ O TANCI NA JEVIŠTI
Autorka ve svých esejích osobitým způsobem spojuje svůj subjektivní pohled s objektivním nadhledem podloženým celoživotními zkušenostmi a provázeným upřímným zájmem o tvůrčí práci jiných. Cena 100 Kč.

Ludmila Rellichová: TANEČNÍ TVORBA PRO DĚTI A S DĚTMI 
Ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Cena 80 Kč.

Daniela Stavělová, Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda (eds.): PROSTŘEDÍ TANCE. HRANICE IDENTITY A JEJICH PŘEKRAČOVÁNÍ
Kolektivní monografie přinášející množství poznatků z oblasti zkoumání tance jak z hlediska analýzy hudebně-tanečních forem, tak i z hlediska sledování jeho užití v kulturně-společenském kontextu. Cena 150 Kč.

Lenka Švandová: TANEČNÍ VÝCHOVA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Publikace pomůže zejména začínajícím pedagogům správně utřídit a metodicky uspořádat taneční výuku dětí předškolního věku. Cena 100 Kč.

Další informace a anotace knih a publikací najdete na www.nipos-mk.cz. Uvedené knihy lze objednat na adrese stastna@nipos-mk.cz, případně on-line: www.nipos-mk.cz – naše publikace.