Uplynulé semináře 2009 – 2019

rok 2019

Jarní víkendový seminář

29. – 31. 3. 2019, Litomyšl

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem KOS pedagogické školy Litomyšl.

LektořiMilan Motl, sbormistr KOSu a pedagog Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl
Jiří Skopal ml., odborný asistent na Hudební katedře Univerzity Hradec Králové, sbormistr a hlasový pedagog

Letní týdenní seminář 

14. – 21. 7. 2019, Kutná Hora

Letní seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Letní týdenní seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování. Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 29060/2017-1-1149. Všichni účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží osvědčení o absolvování.

Seminář lze hradit ze šablon, hodinová dotace je 52 hodin.

Lektoři:

Dirigování a nácvik skladeb: Jaroslav Brych

Hlasová výchova ve sboru: Monika Kolasa Hladíková

Metodika práce s dětským sborem: Lukáš Holec

Metodika práce s mládežnickým a dospělým sborem: Josef Surovík

Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková

Specializované přednášky:

Zuzana Ronck

rok 2018

Jarní seminář

2. – 4. 3. 2018, Pardubice

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Chlapeckým sborem Bonifantes.

Jarní seminář Klubu sbormistrů je https://travel-tropmed.com/immunizations-vaccines-available-in-the-travel-clinic/ součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen především na práci dětských pěveckých sborů. Náplní je metodika práce se sborem a hlasová výchova v chlapeckém sboru na příkladu práce se sborem https://yourfappeningblog.com/category/hannah-palmer-nude/ Bonifantes.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 29060/2017-1-1149. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

LektořiJan Míšek, zakladatel a hlavní sbormistr chlapeckého sboru Bonifantes
Richard Uhlíř, umělecký vedoucí vokálního souboru Gentlemen singers, ředitel Sborových slavností Hradec Králové

Letní seminář


15. – 22. 7. 2018, Kutná Hora

Lektoři:

Hlasová výchova: Monika Kolasa Hladíková
Dirigování a nácvik skladeb: Jaroslav Brych
Metodika práce s mládežnickým a dospělým sborem: Čeněk Svoboda
Metodika práce s dětským sborem: Eva Ježíková
Rytmicko-pohybová dílna: Lenka Pospíšilová
Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková
Lidové písně: Jaroslava Macková

Podzimní seminář

16.–18. 11. 2018, Nový Jičín

Seminář se konal v rámci celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2018.

Lektorka: Ivana Kleinová, sbormistryně dětského pěveckého sboru Domino (Opava)
Náplň: metodika práce s dětským sborem, analýza soutěžních vystoupení se členy odborné poroty, zajímavé notové materiály, volný vstup na všechny koncerty přehlídky

https://www.health-e-child.org/

https://modafiniladviser.com/buy-modafinil-usa/

https://www.eoi.es/blogs/fernandobayon/2017/03/06/buy-modafinil-online/

https://www.eoi.es/blogs/fernandobayon/2017/03/06/levitra-generico-online/

https://paymentweek.com/buy-kamagra-online/

Buy Kamagra Online

Buy modafinil online

buy modafinil no prescription

Buy modafinil online

levitra generico