Umění žije! Amatérské umění v Evropě – sborník příspěvků z konference ke stažení

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se ve Svitavách konala mezinárodní konference Umění žije! Amatérské umění v Evropě.

Konference se zabývala terminologickým vymezením neprofesionálního umění, jeho systémem a podporou z veřejných zdrojů, rolí státu, samosprávy a občanské společnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích. Rovněž bylo představeno celé spektrum projektů, inspirativních příkladů a přístupů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí s přispěním přednášejících z šesti evropských zemí. Zároveň, v rámci dvou pracovních skupin, byly formulovány předpoklady fungování neprofesionálního umění, a to jak na rovině praktické, tak teoretické.

Konferenci pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy.

Konference se uskutečnila pod záštitou ministra kultury, pana Antonína Staňka a za finanční podpory Ministerstva kultury.

Konferenční sborník  lze stáhnout zde v češtině a zde v angličtině.