Konference Umění online?

Přijměte naše pozvání na Zoom konferenci „Umění online?  Jak učit umění online – Zkušenosti a inspirace z uměleckých oborů“, která se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2020 na platformě Zoom: https://konference.nipos.cz/2020-umeni-online/ .

Situace s COVID přinutila umělce i pedagogy sdílet a předávat umění online. Jak se s touto nelehkou situací vypořádávají dramatická výchova, hudba, zpěv, tanec, film či výtvarné umění? Dá se umění učit online? Jakými cestami? Přináší online forma výuky něco prospěšného? Každý umělecký obor i každý „aktér“ se s nastalou situací vypořádává jinak. Pojďme se mezi jednotlivými uměleckými obory vzájemně inspirovat a dodat si „kuráž“ do nelehkých časů, které nás ještě v umění a kultuře čekají. Na konferenci „Umění online?“ přivedeme k sobě různé umělecké obory (divadlo, hudba, zpěv, tanec, výtvarné umění, film) a budeme společně sdílet to, co se nám prozatím daří i nedaří: zajímavé projekty i postupy, inspirace, zkušenosti.

Konference je ZDARMA. Je možné se přihlásit do 11. listopadu 2020.
Kontakt: konference@nipos.cz

Web akce a přihláška: https://konference.nipos.cz/2020-umeni-online/

Jste srdečně zváni!