Umění a kultura ve škole: Úvahy o vzdělávacích oborech

První mezioborová „sonda“ do oblasti Umění a kultura zahájí cyklus setkávání nad aktuálními otázkami vzdělávací oblasti Umění a kultura. Jak je možné posílit pozici Umění a kultury ve vzdělávání a v kontextu kurikula jako celku? Co jsou silné stránky této vzdělávací oblasti a rozumějí si vůbec jednotlivé umělecké obory mezi sebou? Dokážeme hovořit společným jazykem? Pojmenujme si naše největší obavy z budoucnosti týkající se této vzdělávací oblasti a zahajme společnou mezioborovou diskusi o tom, jak společně postupovat do budoucna. Věříme, že najdeme klíč k dalšímu společnému setkávání a diskusím.

Registrace ZDE: https://forms.gle/4WBG8otiuUGo6oHz9

Deadline pro zaslání přihlášek: 24. května 2021

Účast na akci je zdarma.


Harmonogram (změna programu vyhrazena):


ÚVOD

moderace: Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. (NIPOS / NPI ČR)
Úvod a oba bloky panelové diskuse budeme streamovat na Youtube (link bude aktivní zde).

14:00–14:10

Zahájení, současná situace oblasti Umění a kultura

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. (NIPOS / NPI ČR)

Mgr. Zuzana Demlová (platforma uMĚNÍM)

PaedDr. Markéta Pastorová (NPI ČR)

14:10–14:25

Úvodní slovo

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (PedF UK / HTF UK)

14:25–14:40

Podpora rozvoje žáků ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (ČŠI)


BLOK I

SVÉBYTNOST A PŘÍNOS UMĚLECKÝCH OBORŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Co je přínosem uměleckých oborů ve vzdělávání?

Jak vnímáme svébytnost uměleckých oborů? 

14:40–15:20

Panelová diskuse

Mgr. Yvona Kreuzmannová (platforma uMĚNÍM, Tanec Praha)

Mgr. MgA. Roman Černík (ZČU Plzeň, Johan, z.ú.)

PaedDr. Jan Prchal (PF UJEP, PedF UK, SHV ČR, ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec) a PhDr. Martin Grobár, PhD. (SHV ČR, ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec)

Zuzana Demlová (platforma uMĚNÍM, Jihlava vzdělává kulturou, Kvas, z.s.)

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. (FF UK, AMU)

MgA. Tomáš Žižka (DAMU)

Jan Pfeiffer / tbc

15:20–15:45

diskuse účastníků ve skupinách / Breakout rooms

15:45–16:05

výstupy z Breakout rooms  

16:05–16:15

přestávka


BLOK II

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE UMĚLECKÝCH OBORŮ

Měli by žáci dostat šanci se ve škole potkat se všemi druhy umění a jak na to?

Jak zohledníme individuální zájmy žáků?

Jak spolu komunikovat do budoucna?

16:1517:00

Panelová diskuse

PaedDr. Michal Černý (Asociace ředitelů základních škol, ZŠ Klánovice) 

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (UPOL)

PaedDr. Lenka Pospíšilová (Česká Orffova společnost)

Mgr. Ing. Vít Beran (ZŠ Kunratice)

Mgr. Pavel Bednařík (ASFAV)

PaedDr. Hana Tuháčková (TS Dobřichovice)

17:0017:25

diskuse účastníků ve skupinách / Breakout rooms

17:2518:00

výstupy z Breakout rooms, závěr