NIPOS > TZ – Loutkářská Chrudim 2018

TZ – Loutkářská Chrudim 2018

Tisková zpráva / 18. června 2018

Šedesátá sedmá Loutkářská Chrudim

Více než sto loutkových představení pro dětské i dospělé diváky, semináře, dílny pro veřejnost, přednášky a koncerty nabízí letošní festival Loutkářská Chrudim. Jeho 67. ročník začíná v pátek 29. června a končí ve čtvrtek 5. července. Kromě devatenácti inscenací hlavního programu mohou návštěvníci zhlédnout další tři desítky inscenací v inspirativním projektu Loutky ve veřejném prostoru. V jeho rámci bude možné sledovat moderní podobu loutkového divadla a objevovat nové možnosti tohoto divadelního druhu, který je jednou z alternativ současného moderního umění a byl na konci roku 2016 zapsána na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.  

Chrudimskému festivalu loutkového divadla předcházelo jedenáct postupových přehlídek. Z nich vybraly odborné poroty a programová rada festivalu do hlavního programu devatenáct nejzajímavějších inscenací letošní sezony. Inspirativní část festivalu tvoří další tři desítky inscenací českých a slovenských nezávislých
a statutárních profesionálních divadel jako například Malého divadla z Českých Budějovic, Naivního divadlo Liberec, Bratislavského bábkového divadla, IDDQD z Prahy, produkční skupiny DAMÚZA, Divadla b, Handa Gote či studentů pražské katedry alternativního a loutkového divadla DAMU nebo bratislavské umělecké školy.

„Odborné semináře, které každoročně vedou profesionální umělci a špičkoví odborníci tvoří s diskusními kluby vzdělávací část festivalu. Jejím smyslem je rozšiřování praktických dovedností i teoretických vědomostí aktivních loutkářů,“ upřesňuje odborný pracovník pro loutkářství Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a programový ředitel festivalu Michal Drtina. „Letošní rok je zlomový, protože všech dvěstě padesát míst v seminářích je plně obsazeno a musíme odříkat další zájemce. “

 

Ze zahraničních hostů Loutkářská Chrudim letos přivítá soubory z Finska, Francie a Slovenska. „Vynikající nonverbální inscenaci Block Thetre pro diváky od tří let uvede finská loutkoherečka Roosa Halme,“ říká programový ředitel festivalu Michal Drtina a dodává: „Věříme, že diváky zaujme i inscenace Bratislavského bábkového divadla, která reflektuje život v Československu padesátých let nebo Loutkoviště, které celé nedělní odpoledne bude za divadlem Karla Pippicha provozovat Waxwing company.“

Pestrou nabídku Loutkářské Chrudimi rozšiřuje bohatý doprovodný program, který kromě odborných přednášek o loutkovém divadle tvoří otevřené loutkářské a výtvarné dílny pro veřejnost, koncerty a výstavy. Aktuální program najdete na internetových stránkách festivalu www.loutkarskachrudim.cz.

Celostátní přehlídku amatérského loutkářství pořádají z pověření Ministerstva kultury České republiky NIPOS-ARTAMA a město Chrudim ve spolupráci se Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář. Záštitu nad festivalem převzal Ministr kultury České republiky PhDr. Ilja Šmíd a osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Finančně se vedle ministerstva kultury podílí město Chrudim, Pardubický kraj, sponzoři i sami účastníci. Místním pořadatelem je Chrudimská beseda, kulturní zařízení města.

 

Kontakty pro média:

Michal Drtina, Obor loutkového divadla, útvar ARTAMA, te.l: 606 644 294, e-mail: drtina@nipos.cz

Josef Dušek, NIPOS, public relations, tel.: 778 702 494, e-mail: dusek@nipos.cz