NIPOS > TZ: Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

TZ: Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o více než deset procent oproti roku 2022 ve všech sledovaných oblastech kultury. Stále však zaostává za hodnotami roku 2019. Nejvíce se hodnotám roku 2019 blíží oblast památek, kde se návštěvnost pohybovala okolo 92 % předcovidových hodnot. Meziročně vzrostla z 12,1 na 13,7 mil. návštěvníků.

Aktuální vydání brožury Kultura v číslech přináší předběžné údaje o výkonech vybraných kulturních zařízení (muzea a galerie, divadla, památky a knihovny) v roce 2023. V meziročním srovnání došlo ve všech sledovaných oblastech k nárůstu návštěvnosti. Nejvíce v oblasti muzeí a galerií, kde se návštěvnost oproti roku 2022 zvýšila o 14 % z 11,2 na 12,7 mil. návštěvníků. Nejméně potom v oblasti divadel a knihoven (nárůst o 11 %). Ve srovnání s předcovidovými hodnotami se hodnotám roku 2019 nejvíce přiblížila oblast památek. Tam návštěvnost dosáhla na 92 % hodnot roku 2019. Naopak nejvíce za rokem 2019 zaostává oblast divadel (o 16 %). Ta byla však nejvíce zasažena opatřeními proti šíření pandemie. Ve čtyřech sledovaných oblastech vzrostl počet návštěvníků kulturních zařízení ze 45,8 mil. v roce 2022 na 51,6 mil. v roce 2023.

V souvislosti s energetickou krizí a nárůstem průměrné roční míry inflace v roce 2023 (meziročně o 11 %) došlo také k navýšení vstupného v kulturních zařízeních. „Průměrná cena vstupenky na divadelní představení vzrostla v roce 2023 v porovnání s předchozím rokem o 13 procent a její procentuální nárůst mírně převýšil úroveň inflace,“ uvádí Juraj Gerbery z Centra informací a statistik kultury NIPOS. Průměrná cena vstupenky na divadelní představení dosáhla v roce 2023 úrovně 313,40 Kč.

Ve sledovaných kulturních zařízeních došlo také k nárůstu pořádaných kulturních akcí. Počet odehraných představení profesionálními divadelními soubory vzrostl o 2 %. Počet expozic a výstav v muzeích a galeriích vzrostl také o 2 %. Provozovatelé památek s kulturním využitím uspořádali o 6 % více kulturních akcí než v minulém roce. Přibylo hlavně koncertů (o 11 %). Největší meziroční nárůst kulturních akcí zaznamenaly knihovny. Počet jejich akcí vzrostl přibližně o pětinu z 59,6 tis. na 71,8 tis. akcí. „Knihovny dnes v některých obcích plní roli kulturních center a počet kulturních akcí v roce 2023 převýšil i předcovidové hodnoty,“ dodává Helena Grycová z Centra informací a statistik kultury NIPOS.

Další předběžné údaje z každoročně sbíraných kulturních statistik jsou ke stažení v aktuálním vydání brožury Kultura v číslech na webu NIPOS.

Kontakt pro média:
Jana Moravcová, NIPOS, PR, tel: 778 702 377, email: moravcova@nipos.cz