NIPOS > TZ – Dětská scéna 2018

TZ – Dětská scéna 2018

Tisková zpráva / 4. června 2018

 

Dětská scéna 2018

V rámci 47. ročníku celostátní přehlídky dětského divadla a dětské recitace Dětská scéna ve Svitavách vystoupí ve dnech 8.–14. června téměř 80 recitátorů a 16 souborů vybraných z 28 krajských přehlídek z celé ČR. Bude zde probíhat také šest seminářů pro pedagogy, vedoucí souborů a studenty, zúčastní se jich téměř 100 zájemců.

Seminář zaměřený na specifickou metodu autobiografického divadla povede herečka a režisérka Susanne Schraderová z Divadla AGORA (Sankt Vith, Belgie). Dále jsou v nabídce seminář dramaturgický (Irina Ulrychová), hudební (Karel Šefrna), dva semináře zaměřené na základy divadelní práce s dětmi (Vlasta Gregorová, Kateřina Ondráčková) a seminář věnovaný dětské recitaci (Ema Zámečníková). Důležitou součástí vzdělávací části budou také rozborové diskuse o přehlídkových vystoupeních.

Divadelní část přehlídky jako obvykle nabídne celé spektrum druhů a žánrů, od recitačního pásma (Óda na lelky, Dramatický kroužek Umělecké akademie při ZŠ Hovorčovice) přes divadlo postavené na epických principech (např. Šťastný princ, Paramian, Svitavy), scénické montáže (Do velké krajiny Dudédu, Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo Praha), taneční a pohybové divadlo (Bylo nás pět, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce Praha 5), loutkové divadlo (Rozum a štěstí, DS Kampak, DDM Praha 8 – Spirála) až po hrané příběhy s dětským hrdinou (Běž, chlapče, běž, DS HOP-HOP, ZUŠ Ostrov). Pět inscenací vychází z hotového dramatického textu: Stojí hruška a Jak se hledají princezny (Milada Mašatová) a Babičko, vyprávěj nám neco (Arnošt Goldflam: Pohádky pro zlobivé), Rozum a štěstí (dramatizace Markéty Schartové) a Vrabčáci (dramatizace Pavla Soukupa), ostatní jsou buď dramatizace vedoucích souborů nebo zcela autorské počiny (Králíci, DS Kastrol, SZUŠ Trnka, Plzeň).

Jako hosté přehlídky vystoupí např. Studio Damúza z Prahy, DS DRIM z Nitry (SR) nebo legendární loutkářský soubor Céčko Svitavy.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitavy a Pardubického kraje.

 

Kontakty pro média:

Jakub Hulák, dětské divadlo, přednes a dramatická výchova, útvar ARTAMA, tel.: 221 507 969, 778 702 490, e-mail: hulak@nipos.cz

Josef Dušek, public relations, tel.: 778 702 494, e-mail: dusek@nipos.cz