Tvůrčí taneční dílna – přihláška

TVŮRČÍ TANEČNÍ DÍLNA
8. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů
4.–6. listopadu 2016, Jihlava 

Tvůrčí taneční dílna – celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů odehrávající se vždy jednou za dva roky vznikla v roce 2002 s představou, že zde bude dán prostor hlavně takovým choreografiím a tvůrčím interpretacím, které přinášejí něco nového nad obvyklou úroveň. Definovat, co znamená lidový tanec na scéně, není snadné, a to z mnoha důvodů. Do těchto úvah vstupují historické aspekty vývoje tohoto specifického jevištního žánru v našich kulturních a společenských podmínkách, stejně jako množství osobitých tvůrčích přístupů, které se tradiční lidovou kulturou inspirují na cestě za vlastním uměleckým vyjádřením.

Za dobu svého trvání se přehlídka, která je garantovaná Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu v Praze, vyprofilovala do podoby prestižní akce oboru, na níž se představuje vždy to nejlepší, co v daném časovém úseku v oblasti jevištní prezentace lidového tance vzniklo. Ve všech svých dosavadních ročnících Tvůrčí taneční dílna přinesla především zajímavá srovnání různých přístupů ke scénickému zpracování motivů navazujících na tradiční lidovou kulturu. Zájem o přehlídku a potřeba vzájemné konfrontace potvrzuje její smysluplnost a potřebnost. Věříme, že účastníkům také v letošním roce přinese nové inspirativní podněty do jejich tvůrčí práce inspirované tradiční lidovou kulturou.

Těšíme se na podzimní setkání v Jihlavě.

Kateřina Černíčková
NIPOS-ARTAMA Praha

PŘIHLÁŠKA