Tvůrčí taneční dílna 2012

Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů
17. listopadu 2012, Jihlava