Tvůrčí taneční dílna 2010

Přihláška ve formátu doc – prihlaska-TTD

Vyplněnou přihlášku posílejte nejpozději do 31. května 2010 na adresu:
Kateřina Černíčková, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, nebo na e-mailovou adresu: cernickova@nipos-mk.cz